Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
07
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door webmaster
Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig
Soort:

Hoe Nederlandse ziekenhuizen meer krijgen voor minder!

Nederlandse ziekenhuizen en Duitse inkooporganisaties

Internationale inkoopsamenwerking in de zorg: het is een trend die veel voordeel kan bieden. maar er zijn nog wel beren op de weg.

Een artikel van Patrick Goes. consultant bij DPA Supply Chain People.


Internationaal inkopen: een nieuwe trend in de zorg
Wel eens gelezen hoe een ziekenhuis haar inkoopfunctie organiseert? Waarschijnlijk wel. de afgelopen vijf jaar is er namelijk genoeg over dit onderwerp geschreven. Meestal wordt door de auteur dan ook beschreven hoe ziekenhuizen gezamenlijk inkopen. schaalvoordelen halen en daarmee aanzienlijke besparingen realiseren. Besparingen die. zoals iedereen ongetwijfeld weet. hard nodig zijn. De zorgsector is er inmiddels al wel uit: samen is slimmer want goedkoper! Een trend die de afgelopen jaren echter niet goed van de grond leek te komen. is het gezamenlijk internationaal inkopen. Dit artikel beschrijft deze nieuwste ontwikkeling: internationale inkoopsamenwerking in de zorg. Wat was en wat is de drijfveer? Hoe reageren leveranciers überhaupt op deze trend? En tenslotte: wat zijn de mogelijke toekomstontwikkelingen van deze vorm van inkoopcoördinatie?

Geschiedenis van inkoopsamenwerking in de Nederlandse zorgsector
Terugkijkend kunnen we zeggen dat de inkoop in de Nederlandse zorgsector zich sinds de jaren tachtig stormachtig heeft ontwikkeld. Door een rijzende vraag naar verdere kostenbeheersing werd de vraag naar efficiëntere inkoop binnen de zorg steeds groter. De inkoopafdeling heeft zich in de meeste gevallen dan ook in een kleine 30 jaar ontwikkeld van een administratieve afdeling tot een strategisch inkoopcentrum met de nodige expertise en advieskracht. Remco Stel. voormalig manager Inkoop van onder meer de Isala klinieken in Zwolle en het Academische Ziekenhuis Groningen. bevestigt de huidige status: “Inkoop in de zorg is geen zorgenkindje meer”. Duidelijke taal van iemand met meer dan 15 jaar inkoopervaring in ziekenhuizen.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) telde Nederland vier jaar geleden 89 algemene ziekenhuizen. Een NEVI-inventarisatie stelde hier destijds 17 actieve inkoopsamenwerkingsverbanden tegenover die allen sterk verschilden van karakter en intensiteit. Over dezelfde periode telde Duitsland ongeveer 24x zoveel ziekenhuizen tegenover slechts 5x het aantal inwoners. Ziekenhuizen zijn er aanzienlijk kleiner in formaat. Een re-inventarisatie in 2008 toont nagenoeg minimale veranderingen aan waarbij geconcludeerd kan worden dat nog steeds circa 70 tot 80% van de Nederlandse ziekenhuizen participeert in enige vorm van samenwerking door ziekenhuizen. Kenmerkend voor deze inkoopsamenwerking is het feit dat de grote meerderheid regionaal of lokaal is georiënteerd en de samenwerking zich beperkt tot kennisdeling en volumebundeling. De meeste vormen van samenwerking vertonen een hoge mate van vrijblijvendheid.

Duitsland
Inkoopsamenwerking in de zorg is niet uniek in de wereld. Zo zijn er praktijkvoorbeelden bekend uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Italië. Het best vergelijkbare voorbeeld kan men vinden bij onze oosterburen: Duitsland. Ook deze zorgmarkt kenmerkt zich de laatste jaren door verregaande professionalisering. samenwerking en consolidatie van de inkoopvolumes in de vorm van inkoopcoördinatie. Daar waar de structuren van de zorgsector en de zorgorganisaties wellicht niet volledig vergelijkbaar zijn . is de schatting dat circa 80% in de Duitse zorgsector geconsolideerd inkoopt (cijfers 2005. BVMed).

Grensoverschrijdende inkoopsamenwerking
Zo zijn er ook inkoopcombinaties die besluiten om goederen over de grens in te kopen. Het inkoopsamenwerkingsverband ‘DUNEICOM’ praktiseert dit al sinds 1999 en bestaat uit vijf Nederlandse ziekenhuizen. Den Haag (2x). Nijmegen (2x). Hoorn en ??n Duits ziekenhuis (Neuss). Belangrijkste reden voor dit gezelschap om grensoverschrijdend in te kopen. was het prijsverschil op medische gebruik- en investeringsgoederen. Eerdere DUNEICOM publicaties stelden dat: “bij gemiddeld 90% van de Duitse ziekenhuisgoederen de inkoopprijs 25% lager ligt.”

Naar aanleiding van bovenstaande cijfers en publicaties hebben Nederlandse ziekenhuizen zich zowel individueel en binnen samenwerkingsverbanden georiënteerd op verdere ‘Neder-Duitse’ inkoopmogelijkheden. Een in eind 2007 opgericht nieuw samenwerkingsverband. de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen (VSZ). doet dit in de vorm van een officieel opgerichte vereniging. Een echte vergelijking met DUNEICOM gaat niet op. want VSZ betrekt de goederen niet via een Duits partnerziekenhuis maar via een Duitse groothandel. Deze groothandel is al sinds lange tijd de strategische partner voor een succesvol Duits inkoopsamenwerkingsverband. Deze ervaring heeft er toe geleid dat ze weten hoe ze een groot inkoopconsortium op hun best moeten bedienen. Wat de VSZ onderscheidt van de rest. zijn de harde toezeggingen op het nakomen van contracten en inspanningsverplichting. De vrijblijvendheid die normaal zo kenmerkend is voor inkoopsamenwerking is hier niet van toepassing door het officiële karakter en de inzet van alle partijen.

In deze nieuwe vorm betrekken momenteel zeven deelnemende ziekenhuizen ??n op ??n producten uit Duitsland. Dat wil zeggen dat de vereniging dezelfde goederen inkoopt als de ziekenhuizen nu in Nederland kopen. maar dan via de Duitse groothandel. Overigens is er in dit stadium van de samenwerking nog niet echt sprake van onderlinge volumebundeling. Vervolgens levert de Duitse groothandel de goederen uit aan ??n van de twee VSZ-distributiecentra in Hengelo en/of Gouda. Deze DC’s zijn eigendom van twee logistieke dienstverleners en worden gehuurd door de vereniging en haar leden. Deze ‘geherstructureerde supply chain’. zoals gevisualiseerd in de tekening beneden. is uniek in de Nederlandse zorgsector. Ondanks de samenwerking zich nog in haar opstartfase bevindt. zijn de verwachtingen hooggespannen.

Neder-duitse inkoopsamewerking

Verschillen met de Duitse markt
Kijkende naar de Duitse markt. valt het op dat de inkoopsamenwerking van de Duitse zorgsector op een ander niveau opereert als de Nederlandse. De mate van vrijblijvendheid is wellicht het cruciale verschil tussen de twee landen als het gaat over inkoopsamenwerking. In Nederland zijn de bestaande regionale samenwerkingen veel vrijblijvender van aard terwijl men in de Duitse vorm een hardere commitment vraagt. Dit wordt onder andere bevestigd in twee vergelijkbare studies van de NEVI en het Duitse BVMed naar dit onderwerp.

De voornaamste reden voor ziekenhuizen om internationaal te gaan is het aantrekkelijke verschil in prijsniveau. Maar hoe is het mogelijk dat het prijsniveau in Duitsland zo aanzienlijk veel lager is? De studie in opdracht van het Duitse BVMed toont onder andere aan dat de toenemende inkoopsamenwerking in de Duitse zorgsector heeft gezorgd voor een eroderende prijs. Geïndexeerde prijsniveaus laten een sterke afname zien van 100 in 2002. naar 71 in 2005 voor de categorieën ‘medische gebruiksgoederen’ en ‘ziekenhuisapparatuur’. Deze prijsdalingen zijn volgens BVMed verder te wijten aan het feit dat bij de Duitse leverancier “volume nog altijd prevaleert boven marge”. Duitse leveranciers prijsvechten daar dan ook sterk om het behoud van hun afzetgebied. Verder is het te verklaren doordat er aan de leverancierszijde op verschillende niveaus een gebrek is aan transparantie en een duidelijke prijsstructurering. Tenslotte wordt het in deze sterk concurrerende markt steeds moeilijker om producten te differentiëren op een andere basis dan de prijs.

Voor- en nadelen van Neder-Duits inkopen
Internationaal inkopen is geen rocket science; het is niets anders als het betrekken van goederen op een

Reacties:

  • Kortetermijnpolitiek | 18-03-2016 om 14:50

    Dit beleid zou uiteindelijk eindigen, in een feest voor de multinationals. (De hier uitgebreid reclame maken)
    En de complete innovatie op het medische gebied de nek omdraaien.
    Op lange termijn een top prestatie.
    Misschien iets om over na te denken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.