Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
08
14
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Economie
Soort:

Hogere productie stuwt PMI juli naar 53,5

De totale productie steeg in juli voor de vijftiende opeenvolgende maand. Deze stijging gold voor alle bedrijfsgroepen en was groter dan in juni. De toename van de productieomvang werd ondersteund door een verdere – aanzienlijke – stijging van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland. Dit kwam vooral door een verbetering van de marktvraag en de introductie van nieuwe producten.

De Nederlandse producenten verkleinden in juli opnieuw hun achterstanden. De werkgelegenheid steeg voor de vierde achtereenvolgende maand, zij het bescheiden. De voorraad gereed product daalde in juli opnieuw. Een beperkte daling, maar wel de grootste sinds februari.

De toegenomen productie zorgde voor een uitbreiding van de inkoopactiviteiten voor de twaalfde maand op rij, de grootste sinds februari. De voorraad ingekochte materialen daalde daarentegen licht. Levertijden werden opnieuw langer, te wijten aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij leveranciers.

Inkoopprijzen stegen in juli, de prijzen voor eindproducten waren voor de vijfde maand op rij hoger, al bleef de inflatie laag.

Nieuwe orders index
Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse producenten werd geplaatst, bleef in juli stijgen. Deze toename was bovendien de grootste in vijf maanden. 29% van de panelleden maakte melding van een groter aantal nieuwe ontvangen orders, terwijl ongeveer 16% een daling noteerde. De verbeterde vraag en de introductie van nieuwe producten werden genoemd als factoren die hadden bijgedragen aan de stijging.

NEVI-PMI-juli-grafiek1


Voorraad gereed product index 

De voorraad gereed product bij de productiebedrijven in Nederland was in juli opnieuw kleiner. Al sinds april 2012 is er maandelijks sprake van een daling. De afname van de voorraad was beperkt, maar wel groter dan de vorige maand en de grootste in vijf maanden. Sommige panelleden meldden dat onverwacht grote orderaantallen hadden bijgedragen aan de daling van de voorraad.

NEVI-PMI-juli-grafiek2


Levertijden index

De levertijden waren in juli opnieuw langer en dit is nu al dertien maanden het geval. De verslechtering van de leveranciersprestatie was echter de kleinste sinds augustus 2013. Ruwweg 18% van de panelleden maakte melding van tragere leveringen en koppelde dit aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij de leveranciers.

NEVI-PMI-juli-grafiek3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.