Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
09
13
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: PMI
Soort:

Hoogste inkoopmanagerindex in ruim twee jaar!

De NEVI PMI® steeg naar 53.5 in augustus, het hoogste cijfer in 27 maanden. De productie steeg fors als gevolg van de grootste toename van de nieuwe orders sinds april 2011. De verkoop aan het buitenland bereikte het hoogste niveau in 28 maanden.

 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in augustus opnieuw, zij het beperkt. Hetzelfde gold voor de werkgelegenheid: daar was de daling de kleinste in zeven maanden.

De voorraad gereed product daalde opnieuw. Daarentegen nam de hoeveelheid ingekochte materialen voor de eerste keer in 26 maanden toe. Ook de voorraad ingekochte materialen nam daardoor toe. De levertijden waren in augustus voor de tweede opeenvolgende maand langer.

De inkoopprijzen daalden opnieuw, maar wel aanzienlijk minder dan in juli. Hetzelfde was het geval met de verkoopprijzen.

Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.

De NEVI-Purchasing Managers’ Index (PMI) lijkt de weg opwaarts te hebben gevonden, getuige de waarde van 53.5 die over augustus kon worden genoteerd (juli: 50.8) (een PMI-waarde >50 wijst op toename van de bedrijfsactiviteiten). Deze stijging is goed nieuws! De industrie krijgt het steeds drukker. De productie-index noteerde voor de vierde keer op rij een waarde van > 50 ic. 56.0. 
De oorzaken? Ten eerste: de niet aflatende groei van de export (55.9) bij vooral producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen. Ten tweede: de sterke groei van de binnenlandse vraag, die met een waarde van 55.4 het hoogste niveau liet zien sinds april 2011. Een en ander houdt verband met inhaalvraag, maar ook rapporteren bedrijven de positieve effecten van nieuwe producten die op de markt werden gebracht. Dat ziet er allemaal hoopvol uit. Zeker als de inflatie verder niet toeneemt. Industriële markten krijgen dan tijd om zich te herstellen. Voorlopig blijven zowel inkoop als verkoopprijzen goed onder controle. 
Vertaalt een en ander zich al in nieuwe banen? Nee, daarvoor is deze ontwikkeling nog van te korte duur. Daar waar dat mogelijk is bouwen bedrijven en personeelsbestanden nog af. Levertijden worden nog niet korter. Maar de stijging van voorraden ingekochte producten zal een verkorting van de levertijden de komende maanden mogelijk maken. Over augustus dus goed nieuws. Op de korte termijn verwacht ik dat dit nieuws zal aan houden. Ik verhoog mijn rapportcijfer daarom van 5.9 naar 6.2. Net iets meer dan voldoende.

Drie deelindices uitgelicht:

Productie index
De productieomvang in de Nederlandse industrie steeg in augustus fors en in grotere mate dan de maand ervoor. Dit werd duidelijk in de seizoensmatig aangepaste Productie index die het hoogste niveau bereikte in tweeënhalf jaar. De hogere productieomvang werd ondersteund door een stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders bij de productiebedrijven.


Levertijden index
De gegevens voor augustus wijzen voor de tweede opeenvolgende maand op een verlenging van de levertijden. Deze verslechtering van de prestatie van leveranciers was bovendien aanzienlijk en de grootste sinds februari. Ruwweg 20% van de panelleden maakte melding van langere levertijden tegenover ongeveer 3% die een verbetering noteerde.

Ingekocht materiaal index
De hoeveelheid ingekochte materialen bij de productiebedrijven in Nederland nam in augustus voor de eerste keer in 26 maanden toe. Deze toename was behoorlijk en de grootste sinds april 2011. De panelleden die melding maakten van een uitbreiding van hun inkoopactiviteiten, schreven dit over het algemeen toe aan de groei van de productieomvang en van het aantal nieuwe ontvangen orders. 


Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI®) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is. De NEVI PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.