Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
03
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door ANP
Dossier: Economie
Soort:

ICT Indicator daalt scherp naar niveau van 2003

Ook de ICT-branche voelt nu de pijn van de economische crisis. Dit blijkt uit actuele onderzoeksresultaten van de ICT Barometer van Ernst & Young. De uitgesproken positieve verwachtingen uit het derde kwartaal van 2008 - toen al redelijk uitzonderlijk - slaan in hoog tempo om in een negatief sentiment. Per saldo is de conjunctuur van de branche terug op het niveau van 2003, zo valt af te leiden uit de nieuw geïntroduceerde ICT Indicator.

Uit het onderzoek blijkt dat de arbeidsmarkt voor met name externe ICT'ers een negatieve tendens vertoont. Organisaties met meer dan 500 werknemers reageren met paniekreacties en verwachten fors te snijden in de inzet van externe ICT'ers; bij elkaar zijn ze verantwoordelijk voor bijna tweederde van de dalende vraag. "Vooral in de industrie gaan harde klappen vallen", stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. "Alleen bij de van oudsher anticyclische overheid, maar ook in het middenbedrijf, groeit het aantal extern ingehuurde ICT'ers nog licht. De arbeidsmarkt voor ICT'ers in dienstverband lijkt zich vooralsnog te stabiliseren."

De ondervraagde managers en professionals verwachten voor de komende twaalf maanden dat het ICT-budget per saldo op hetzelfde niveau blijft. Daarmee komt voor het eerst sinds juni 2003 een einde aan een jarenlange periode van groei. Als het gaat om verwachte investeringen in hardware en software lijkt het beeld minder somber. In beide gevallen verwacht nog een kleine meerderheid van de ondervraagden groei in de bestedingen. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat de daadwerkelijk investeringen in hardware gemiddeld tien tot twintig procent achterblijven bij de verwachting. Voor de hardware-investeringen zal naar verwachting dus een lichte krimp optreden.

De inkoop van externe ICT-services vormt de grootste bezuinigingspost voor organisaties. Bijna vier op de tien organisaties verwacht een afname in de bestedingen voor deze diensten.

Opvallend genoeg zijn middelgrote bedrijven over bijna de hele linie nog positief gestemd over het verwachte investeringsbeeld voor de komende twaalf maanden. "Daarmee nemen zij een uitzonderingspositie in", zegt Verschuur, "want de meeste seinen staan inmiddels op rood. Dat geldt in sterke mate voor externe ICT'ers en de leveranciers van ICT-services. Zij gaan zware tijden tegemoet."

Ernst & Young verricht sinds begin 2002 metingen naar het conjuncturele beeld in de ICT. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een nieuwe index, de ICT Indicator. Verschuur: "De trendlijn van deze index laat zien dat we terug zijn op het niveau van 2003. In minder dan een jaar is de index 100 punten teruggevallen. Wat daarbij extra zorgen baart, is dat enkele indices in de laatste meting een niet eerder vertoonde teruggang laten zien."


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.