Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
31
05
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: E-procurement
Soort:

Industriëlen optimistisch over groei investeringen

De ondernemers in de industrie denken dit jaar gemiddeld 19 procent meer te zullen investeren dan in 2006. Ze zijn daarmee positiever dan afgelopen najaar. toen de investeringsgroei nog werd geraamd op 9 procent. Dat blijkt uit een steekproef van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Met name ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zien de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet. Zij verwachten ongeveer 35 procent meer te zullen investeren dan in 2006. In de chemische industrie zijn de verwachtingen het meest getemperd: ondernemers schatten de groei in hun sector op ongeveer 7 procent.

Opvallend is de forse daling aan investeringen in de delfstoffenwinning. Daar gaat men er vanuit dat de investeringen met 50 procent zullen afnemen ten opzichte van 2006. Dit zou verband houden met de extreem hoge groei in dat jaar. een reactie op de hoge olieprijzen. Er is toen bijna een miljard euro aan investeringen gedaan in opsporing en winning. De verwachte daling in 2007 moet door het CBS gezien worden als een terugkeer naar het gebruikelijke investeringsniveau.

Investeringen in 2006 gelijk aan 2005

Het totaal aan investeringen in 2006 was min of meer gelijk aan dat van 2005: ongeveer 6.7 miljard euro. De chemische industrie (+31%) en delfstoffenwinning (+52%) investeerden het meest. in de voeding- en genotmiddelenindustrie (-17%) vond een sterke daling plaats.

De investeringsverwachtingen hebben een voorlopig karakter en kunnen in de loop van het jaar aan schommelingen onderhevig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.