Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
11
11
Marc Brugman
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Marc Brugman
Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig
Soort:

Inhuur via marktplaats in strijd met EU-richtlijn?

Inhuur van zzp-ers en interimmers niet zonder meer een B-dienst, zoals vaak wordt verondersteld!

Voor menige aanbesteder is het vinden van de juiste CPV code nog al eens een hele worsteling. Als je er niet uitkomt, click je maar een code aan waarvan je denkt dat deze het dichts bij de opdrachtomschrijving zit. Dan vraag je ook nog eens af wat is de betekenis van de CPC- en NACE-codes.
In het artikel ‘Het doolhof van de nomenclatuur’, dat in het oktobernummer van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht is verschenen, geeft Hein van der Horst niet alleen de nodige duidelijkheid, maar komt hij ook tot verrassende conclusies.

Hein van der Horst, die verbonden is aan het bureau PPS Adviseurs Overheidsopdrachten en coauteur is van het handboek ‘Aanbesteden doe je zo’, Sdu 2010 (380 blz.), geeft een helder overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de CPV (Common Procurement Vocabulary), CPC (Central Product Classification) en NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) nomenclatuur.
Het artikel heeft niet voor niets de titel ‘Het doolhof van de nomenclatuur’ meegekregen. Het is nauwelijks te filmen hoe ingewikkeld ‘Brussel’ regelgeving kan maken. Het begint al met een verwijzingen naar bijlagen die al geruime tijd zijn vervangen. De bijlagen met de A-diensten en B-diensten zijn al in 2008 vervangen door nieuwe bijlagen. In Bao of de richtlijnen wordt dat nergens vermeld. Sterker nog in het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet wordt nog steeds naar oude bijlagen verwezen. Zo ook de recente richtlijn voor defensie- en veiligheidsopdrachten (2009/81), die op 21 augustus 2011 in werking is getreden. Hier wordt verwezen naar de CPV codes uit de verordening 2195/2002, terwijl deze verordening in 2008 is vervangen door verordening 213/2008.

De meeste aanbesteders denken dat alle CPV codes die met 45 beginnen een werk zijn. Niets is minder waar. Alleen die bouwkundige werkzaamheden zijn als een werk te kwalificeren als zij in de NACE-lijst (bijlage 1 van Bao) voorkomen. Maar deze bijlage is inmiddels ook al vervangen. Aan de hand van praktische voorbeelden legt Hein uit hoe je kunt vaststellen of een opdracht een werk, een levering of een dienst is. Dat levert verrassingen op. Aan de hand van CPV, CPC, NACE en jurisprudentie toont hij bijvoorbeeld aan dat de levering en aanleg van kunstgrasvelden geen werk is, maar een levering. Een archeologische opgraving geen werk is, maar een dienst. In het geval van interpretatieverschillen tussen NACE, CPC en CPV is de uitleg van de NACE en CPC bepalend. Hein merkt ter loops op dat om onduidelijke redenen deze voorrangsregel uit de richtlijnen niet meer in het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet voorkomt.

Verrassender is zijn constatering met betrekking tot thuishulp en het inhuren van zzp-ers en interimmers. In een brief van de Europese Commissie aan de minister van VWS van vorig jaar stelt de Commissie met een verwijzing naar de desbetreffende CPV-codes dat thuishulp in de meeste gevallen een A-dienst zal zijn. Voor de onderbouwing van dit standpunt heeft de auteur van deze brief dezelfde argumenten gebruikt die hij eerder in zijn artikel in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht had verwoord! In de brief verwijst de Commissie voor het verwijderen van huisvuil naar de CPC code 94020. Deze code heeft onder andere betrekking op afvalverzameling en -verwerking, ophalen van huisvuil, het verzamelen van straatafval, medisch afval, afvalverbranding, verwijderen van verontreinigde grond enzovoort en niet zozeer op het wegbrengen van een plastic zak met huisvuil naar de afvalcontainer.

In het artikel ‘Het doolhof van de nomenclatuur’ wordt duidelijk aangetoond dat voor thuishulp aparte codes voor zijn: CPC 87204 en CPV 79622000-0 (diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp) en CPC 87204 en CPV 98513310-8 (thuishulpdiensten) en CPC 87204 en CPV 98514000-9 (huishoudelijke diensten). Dit zijn codes uit de categorie 22 van de B-diensten. Hein stelt dan ook, zolang gemeenten thuiszorg specificeren als het ter beschikking stellen van huishoudelijke hulp, thuishulpdiensten of huishoudelijke diensten als een B-dienst kan worden aangemerkt. Als ambtenaren en adviseurs eens de CPC en CPV codes serieus hadden bestuurd, had dat veel aanbestedingsleed kunnen voorkomen.

Aan de hand van de CPC en CPV codes komt Hein tot de conclusie dat inhuur van zzp-ers en interimmers niet zonder meer een B-dienst, zoals vaak wordt verondersteld. Bepalend is de aard van de werkzaamheden. Zo zal de inhuur van ict-ters of inkoop-interimmers een A-dienst zijn (categorie 7 en 11). Op basis van dit artikel kom ik tot de slotsom dat, indien de totale waarde van inhuur van ict-ers of inkoop-interimmers - ook die via een markplaats worden gecontracteerd - het drempelbedrag overschrijdt, er een Europese aanbesteding moet worden uitgeschreven.

Een lezenswaardig artikel, maar wel zware kost!


Binnenkort is het artikel ‘Het doolhof van de nomenclatuur’ op website www.heinvanderhorst.eu te lezen.

Marc Brugman
Door Marc Brugman
Commercieel Directeur van Actos Groep (InQuest, In2Talent, Doxa, Demt-flex) en geeft Aanbestedingsmakelaar.nl uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.