Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
02
14
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Grondstoffen
Soort:

Inkoop duurzame soja komt nauwelijks van de grond

Van de doelstelling om in 2015 alleen nog maar verantwoorde soja in te kopen lijkt maar weinig te komen. In de laatste cijfers blijven Nederlandse bedrijven maar liefst 44 procent achter ten opzichte van de afgesproken tussentijdse hoeveelheden.

In 2010 spraken boeren, maatschappelijke organisaties en bedrijven af dat zij in 2015 in Nederland alleen nog verantwoorde soja wilden gebruiken. Aan de ronde tafel voor verantwoorde soja (RTRS) werd een standaard vastgesteld en werd overeenkomst bereikt over de doelstelling. In de praktijk blijkt het tegen te vallen om deze afspraken na te komen. Uit de laatste cijfers, over 2012, blijkt dat Nederlandse bedrijven 280.000 ton verantwoorde ton soja inkochten. Dit is nog erg ver van het doel van 1,8 miljoen ton in 2015 en bovendien ook 44 procent minder dan de over in 2012 afgesproken hoeveelheden.

Gezamenlijke transitie
Soja, een belangrijke grondstof in veevoer, wordt voornamelijk gehaald uit Brazilië en Argentinië. De uitbreiding van sojavelden gaat in die landen vaak ten koste van natuur en land van lokale gemeenschappen. Enkele NGO’s (Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu) ondertekende daarom met een groot aantal partijen in het bedrijfsleven een intentieverklaring om gezamenlijk de transitie te realiseren naar 100 procent verantwoorde soja. In de tussentijd zouden de bedrijven, waaronder veevoederbedrijven, veehouderijen, verwerkers van dierlijke producten en supermarkten, oplopende hoeveelheden verantwoorde soja op kopen.

Doelstellingen overboord
De doelstelling lijkt inmiddels overboord gezet. Volgens Solidaridad spreken bedrijven er inmiddels over om in 2014 opnieuw minder verantwoorde soja in te kopen dan eigenlijk is afgesproken. Het doel van 100 procent ingekochte verantwoorde soja in 2015 is dan niet meer haalbaar. De meerprijs van duurzame soja is volgens Solidaridad ongeveer 0,1 cent per kilo (varkens)vlees en de sojaproductie zou zonder problemen omhoog kunnen zonder negatieve gevolgen voor mens en natuur. De NGO stelt vast dat de zuivelsector zich nog wel vasthoudt aan de oorspronkelijke doelstelling, maar dat vooral supermarkten en de varkens- en pluimveesector het laten afweten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.