Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
26
10
15
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Inkoop
Soort:

Inkoop steeds aantrekkelijker voor nieuw talent

Inkoop steeds aantrekkelijker voor nieuw talent

Inkoop is de snelst groeiende markt als het gaat om de vraag naar nieuw personeel, zowel vast als interim, zo blijkt uit onderzoek van recruiter Michael Page Nederland onder interim managers. Ook kwalitatief is de inkoopbranche aan verandering onderhevig: het opleidingsniveau van inkoopprofessionals stijgt en er is een flinke toename zichtbaar in de vraag naar multidisciplinaire professionals die deel uitmaken van het managementteam en de directie.

Dankzij de aantrekkende economie is de arbeidsmarkt in de inkoopsector volop in beweging. “Al ruim een jaar is vrijwel iedere professional in de markt bereid om te praten over nieuwe mogelijkheden,” zegt Mischa Voogt, Managing Director Michael Page Nederland. “Dat was in de voorgaande jaren wel anders. Toen bleven kandidaten liever zitten waar zij zaten. Je ziet nu dat veel meer mensen met een vast contract en een goede baan bereid zijn om aan tafel te komen voor een gesprek. Tegelijkertijd zie je een kwalitatieve verandering in de vraag naar inkoopprofessionals. Bedrijven worden steeds kritischer en stellen hogere eisen, maar ook de kandidaten zelf worden steeds veeleisender. Bedrijven kunnen dus niet meer voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.”

Inkoop is sexy
Waar de inkoopsector vroeger nog een wat stoffig imago had, constateert Voogt dat banen in de branche tegenwoordig steeds gewilder worden onder jongeren. Dat komt volgens haar doordat het imago van de branche aanzienlijk is verbeterd. Zowel het niveau van de medewerkers, als de hoogte van de salarissen is flink toegenomen. “Managers in deze sector maken steeds vaker deel uit van het managementteam en zelfs de directie van bedrijven,” stelt Voogt. “Dat is niet zo verwonderlijk. Veel grote organisaties zijn de afgelopen jaren bezig geweest met kostenbesparing en reorganisatie. Inkoop is daardoor een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen geworden: een goede inkoopafdeling bespaart kosten, bouwt partnerschappen met belangrijke externe partijen en zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.” Om die kwaliteit hoog te krijgen en te houden komt vanuit de markt steeds meer vraag naar hoger opgeleide medewerkers. Voogt: “Bedrijven vragen bijvoorbeeld masterstudenten die over kaders heen kijken. Multidisciplinaire professionals. Analytici die ook verstand van marketing hebben. Daarom zien we relatief veel talent met een financiële en bedrijfskundige achtergrond overstappen naar procurement.”

Samenwerking steeds belangrijker
Ketendenken, oftewel de hele keten van grondstof tot eindgebruiker overzien, wordt steeds noodzakelijker binnen de inkoopbranche. “Samenwerken met klanten gaat verder dan het aan elkaar koppelen van informatiesystemen en integreren van alle bedrijfsprocessen in de waardeketen,” legt Voogt uit. “Het gaat om het optimaliseren van de gehele keten. Dat betekent dat inkoopprofessionals niet alleen met hun eigen organisatie en vakgebied bezig zijn, maar oog moeten hebben voor hetgeen er voor en na de eigen processen gebeurt. Dat zien wij nu al terug in de beoordeling van professionals. Inkopers worden steeds vaker mede beoordeeld op de impact die zij hebben op de hele keten. Het heeft geen zin te besparen op de inkoop van grondstoffen als dat betekent dat je later in het proces extra kosten moet maken. Het gaat dus niet meer enkel om de directe inkoopkosten voor materiaal, maar ook om de indirecte kosten die een organisatie moet maken, bijvoorbeeld voor logistiek.”

Groeimarkt
De inkoopbranche is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Voogt: “Het is een belangrijk en urgent vakgebied geworden. Binnen Michael Page is deze sector in de afgelopen vier jaar, bijna vier keer zo groot geworden. We voorzien in de toekomst verdere groei, zowel in de grootte van de markt als in het niveau van de professionals. Het imago van de sector krijgt ook een flinke boost nu steeds meer jongeren in procurement willen werken. Dat zien we bijvoorbeeld aan de flinke toename van traineeships op inkoopafdelingen van grote organisaties. Inkoop is tegenwoordig sexy.”

 

Michael Page is gold partner van InkopersCafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.