Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
03
09
Sander van den Broek
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Sander van den Broek
Dossier: Inkoop
Soort:

Inkoopmanagersindex (PMI) opnieuw lager

De NEVI PMI® daalde in februari voor de zesde opeenvolgende maand en bereikte een nieuw recorddieptepunt van 35.5, de grootste teruggang sinds het begin van dit onderzoek in maart 2000.

De productieomvang en het aantal ontvangen nieuwe orders daalden sterk, maar minder dan het recorddieptepunt van januari. De personeelsbestanden en inkoopactiviteiten daalden echter in de grootste mate sinds het begin van dit onderzoek.
Zowel de binnenlandse als buitenlandse orders namen af, en Nederlandse productiebedrijven bleken te kampen met overcapaciteit. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in het hoogste tempo sinds het begin van dit onderzoek en er werd flink gesnoeid in de personeelsbestanden.
De bedrijven namen maatregelen om de voorraden te reduceren. De inkoopactiviteiten namen fors af, waardoor de voorraad ingekochte materialen in een recordtempo daalde. Ook de voorraad gereed product nam in een hoog tempo opnieuw af. De verkorting van de levertijden was de grootste sinds het begin van dit onderzoek.
De inkoopkosten daalden opnieuw en de stijging van de verkoopprijsdeflatie bereikte een recordhoogte.
 
Drie deelindexen uitgelicht:

PRODUCTIE INDEX
Nederlandse producenten noteerden in februari opnieuw een aanzienlijke daling van de productieomvang. De productieomvang in de sector is nu al iedere maand sinds oktober vorig jaar gedaald. Bijna een derde van de panelleden zag een vermindering van de activiteiten deze maand, wat over het algemeen werd toegeschreven aan het kleinere aantal ontvangen nieuwe orders. De mate van inkrimping was echter minder sterk dan het recorddieptepunt in januari.


 

NIEUWE EXPORT ORDERS INDEX
De mate waarin het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland in februari daalde, veranderde nagenoeg niet. De seizoensmatig aangepaste Nieuwe export orders index bleef op een historisch laag niveau, wat wijst op een forse inkrimping van het aantal ontvangen nieuwe orders. Ongunstige wisselkoersen (in het bijzonder voor het Britse pond), minder belangstelling uit het Verre Oosten en Europa en de sterke internationale concurrentie werden het meest genoemd door panelleden als de redenen voor deze daling.
 


VOORRAAD INGEKOCHTE MATERIALEN INDEX
Door de afgenomen inkoopactiviteiten in februari, daalde de voorraad ingekochte materialen bij Nederlandse productiebedrijven eveneens. De mate van inkrimping bereikte bovendien een recordniveau waarbij ongeveer 39% van de panelleden melding maakte van een kleinere voorraad ingekochte materialen deze maand. De invoering van maatregelen gericht op voorraadreductie werd regelmatig genoemd.
 


Sander van den Broek
Door Sander van den Broek
Sander van den Broek is oprichter en uitgever van onder meer Inkopers-cafe.nl. Daarnaast is hij directeur van Buildnet Webservices.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.