Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
10
11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Wiebeke Sittrop
Dossier: PMI
Soort:

Inkoopmanagersindex voor het eerst weer lager: 48.9

Zoetermeer, 3 oktober 2011 – De NEVI PMI® daalde naar 48.9 in september. Dit betekent de eerste verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in 26 maanden. De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De oorzaak voor deze daling was de terugval in nieuwe orders, de grootste sinds mei 2009. De daling van nieuwe export orders was de grootste in bijna tweeënhalf jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de zesde opeenvolgende maand en het sterkst sinds mei 2009.
De productie nam opnieuw toe, zij het gering. Dit gold ook voor de werkgelegenheid. De hoeveelheid ingekocht materiaal daalde voor de derde opeenvolgende maand en de voorraad ingekochte materialen was iets kleiner. De voorraad gereed product daalde enigszins, voor het eerst in drie maanden.
De verkoopprijsinflatie was het laagst in 19 maanden. De inkoopprijsinflatie bereikte het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index
De Nederlandse productiesector zag in september een flinke daling van het aantal ontvangen nieuwe orders. Deze daling was de tweede op rij en de grootste sinds mei 2009. De gegevens wijzen erop dat de afname van het aantal orders veroorzaakt werd door een vermindering van de vraag en van het klantenvertrouwen.

Verkoopprijs index
De gemiddelde verkoopprijzen bij de Nederlandse productiebedrijven stegen in september slechts in geringe mate. De kosteninflatie was de laagste in de huidige periode van 19 maanden van hogere verkoopprijzen. De respondenten meldden dat zij de hogere grondstofprijzen bleven doorberekenen aan hun klanten.

Inkoopprijs index
De inkoopprijzen voor de Nederlandse productiebedrijven bleven grotendeels hetzelfde in september. De inkoopprijsinflatie was voor de zevende opeenvolgende maand lager dan de maand ervoor en de laagste sinds september 2009 toen prijzen begonnen te stijgen. Dit is ruim onder het onderzoeksgemiddelde op lange termijn. Sommige bedrijven maakten melding van hogere grondstofprijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.