Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
23
11
15
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Inkoop
Soort: ,

Inkooptopper van de maand: Marcel Bressers

Onder het genot van een kop koffie bij het knusse Mogador op de Haarlemse Botermarkt spreekt InkopersCafe.nl Marcel Bressers. De tactisch inkoper en schrijver van het boek ‘Inkoopwijzer, praktijkgids operationele inkoop’ heeft een interessante visie op het inkoopvak. De aandacht wordt volgens Bressers teveel op strategische inkoop gericht, waardoor de kansen van operationele inkoop uit het oog verloren worden.

“We moeten onze inkopersogen openen voor het operationele proces dat voor en na het dichtgetimmerde contract komt”, zegt Bressers stellig. “Een inkoper met besparingstargets legt onevenredig veel druk op de leverancier om prijzen te verlagen. Hierdoor worden gezamenlijke doelstellingen uit het oog verloren. De leverancier zal, ondanks de lagere prijs, alsnog zijn uiterste best doen om zijn marge te behalen. Hierdoor besteedt hij minder aandacht aan de kwaliteit. Dit zorgt voor een negatieve spiraal. ”

Waarop kan een operationele inkoper besparen?
“Wanneer er gefocust wordt op het operationele proces voor en na het contract, dan komt het aan op goede logistieke en administratieve afspraken. Ook daar ligt het geld voor het oprapen”, antwoord Bressers enthousiast. “Operationele inkoop blijft vaak nog onderbelicht, maar ook hier is veel te halen. Met name de logistieke en administratieve kosten spelen hier een rol, alsmede de kosten voor afwijkingen en retourzendingen. Intern zijn er nog veel mogelijkheden om kosten te besparen en om te zorgen voor operationele optimalisatie.”

Wat moet je doen om deze optimalisatie te bereiken?
“Om operationele optimalisatie te bereiken, moeten er doelstellingen geformuleerd worden”, reageert hij direct. “Operationele doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: het terugdringen van het aantal facturen van leveranciers met 20%, het verminderen van het aantal leveringen met 25% en het terugbrengen van interne e-mails met 50%. Maak andere afdelingen ook actief deelgenoot van deze doelstellingen”, adviseert Bressers. “Deze doelstellingen beweegt operationele inkopers om naar oplossingen te zoeken. Met alleen het elimineren van verspilling binnen de inkoopafdeling, zijn de eigen kosten met gemak met 10% te verlagen.”

Hoe komt het dat de inkoopafdeling nog veel verspilt?
“Omdat de processen niet op orde zijn. Wat ik veel zie is dat het inkoopproces niet direct van A (aanvraag) naar B (betaling) gaat. Een normale cirkel loopt van aanvraag, offerte en opdracht naar levering, factuur en betaling. Bij het ontvangen van de factuur en de daadwerkelijke betaling daarvan, kunnen discrepanties optreden, zoals een afwijking in de prijs of in de levering. Het terugdringen van het aantal foutieve facturen biedt mogelijkheden voor het realiseren van kostenbesparingen”, concludeert Bressers, terwijl hij de inmiddels lauwe koffie opdrinkt.

Ook geselecteerd worden als Inkooptopper van de maand? We kiezen elke maand een inkoper uit die een interessante reactie heeft gegeven op de artikelen van InkopersCafe.nl. 

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor Inkopers-café zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@inkopers-cafe.nl

Reacties:

  • Opendeur | 24-11-2015 om 09:56

    Heerlijk stuk!

  • Marc Paschedag | 26-11-2015 om 11:17

    Het pleidooi van Marcel Bressers voor meer aandacht aan de operationele fase kan ik niet anders dan onderschrijven. Ik spreek regelmatig inkopers die trots melding maken van mooie deals maar waar ik dan toch steeds weer twijfels heb over de daadwerkelijke benutting van de gemaakte afspraken. M.a.w. als de inhoud niet goed over de bühne gebracht kan worden bij de daadwerkelijke gebruikers van de contracten, meestal dus gewoon de collegae direct betrokken bij de core business, dan is het uiteindelijk effect dat niemand precies weet wat is afgesproken, er naar eer en geweten wordt gehandeld en dat heel vaak wel in de geest van maar niet conform de afspraken wordt geacteerd. Van het realiseren van de eerdere mooie deal komt dan niets meer terecht, de leverancier maakt extra omzet en dus ook marges en de opdrachtgever heeft een hoger kosten niveau en mogelijk ook niet die diensten en/of producten waar behoefte aan is.
    De gebruikelijke keten en proces van aankoop tot aan de betaling etc. moet controle momenten bevatten waarbij elke volgende stap een loop terug zou moeten hebben naar de vorige fase. Inkopers moeten dan ook zorgen dat zij zicht hebben op het daadwerkelijk gebruik van de door hen ingekochte zaken. Al is het maar om bij een volgende ronde de eigen onderhandelingspositie te kunnen versterken. Daarmee zijn inkopers niet per definitie ook contractmanager, dit kan ook over meerdere personen verdeeld zijn maar beide rollen dienen nauw hierin samen te werken.
    Of het werken met doelstellingen zoals door Bressers voorgesteld daarvoor de oplossing is weet ik zo niet. Het actief benaderen en betrekken van de gebruikers is cruciaal voor het optimaal benutten van contracten. Een effectief proces rondom factuurmatching speelt daar ook minstens een even zo belangrijke rol in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.