Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
04
04
11
Kristel Hurenkamp
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Kristel Hurenkamp
Dossier: Inkoop
Soort:

Inkoper toen en nu: Meer en meer een verbindende factor

Hoe heeft het inkoopvak zich ontwikkeld door de jaren heen? Waar staan we nu en waar gaat inkoop naartoe? We vroegen het Diederik Uytenbogaart, Manager Inkoop bij UWV, Arnaud Honée, managing director van softwareleverancier Commerce-hub en Erik Seuters, Contractmanager Inkoop- en Logistiek bij Univé.

Hoe zag het inkoopvak er tien jaar geleden uit?

Uytenbogaart: “Tien jaar geleden had inkoop een uitvoerende functie die ergens weggestopt was. Er was te weinig aandacht voor, bovendien vonden mensen het lastig. Het vak werd niet begrepen. Iedereen had zijn eigen inkoopsysteem dat met een houtje-touwtje techniek bijgehouden werd. De meeste aandacht ging toen uit naar inkoopbesparing. Contract- en leveranciersmanagement was er niet. Zodra het contract afgesloten was, werd er geen vinger meer aan de pols gehouden. Gelukkig is dat nu anders.”

Honée: “Ongeveer tien jaar geleden maakte ik kennis met het inkoopvak. Als ik daar nu aan terugdenk, had inkoop een functionelere focus dan nu het geval is. Inkopers waren meer gericht op de transactie an sich. Had de inkoopafdeling in het verre verleden een nog sterkere administratieve functie, tien jaar geleden werd dat al minder. De focus begon zich te verplaatsen naar verbetering van inkoop door procesoptimalisatie en kreeg een meer tactische benadering. Als we kijken naar de mogelijkheden vanuit onze software dan waren we tien jaar geleden al heel vooruitstrevend.”

Seuters: “Het moest destijds allemaal zo goedkoop mogelijk. Er was sprake van een machtspositie vanuit inkopers. Er werd onderhandeld vanuit macht. Dat was destijds een bepaalde techniek: zoveel mogelijk, voor zo weinig mogelijk. De nadruk lag te veel op de kostenkant en te weinig op de kwaliteit. Inkoop had daardoor een te zwaar stempel.”

Hoe ziet het inkoopvak er anno 2011 uit?

Uytenbogaart: “Vooral op het gebied van techniek is het inkopersvak de laatste jaren hard gegroeid, in positieve zin. Zo hebben wij nu bijvoorbeeld een centrale contractendatabase. Ook digitaal aanbesteden op één plek is nu mogelijk. Alle documenten zijn centraal opgeslagen, zodat iedere inkoper hier inzage in heeft. Ook is er meer controle en hebben we meer inzicht in uitnutting van het contract. Ondanks de verschillende tools die er nu zijn, blijft inkoop een specialisme. Relatiemanagement maakt daarvan onderdeel uit, maar dat is maar een klein onderdeel. We blijven inkopers en die zitten op een zak geld en daar willen we het maximale uit halen.”

Honée: “De meeste bedrijven hebben procesoptimalisatie nu aardig onder de knie. Momenteel is waardetoevoeging juist een hot item. Bedrijven vragen zich steeds meer af wat inkoop kan betekenen voor de doelstellingen van de organisatie. We kijken nu hoe inkoop door middel van software meer waarde kan toevoegen in de keten. De relatie met de leverancier speelt daarbij een steeds grotere rol. Samenwerking is belangrijker geworden. De inkoper is meer en meer een verbindende factor.”

Seuters: “Tegenwoordig wordt er veel meer samengewerkt. De relatie tussen klant en opdrachtgever is nauwer. Je maakt als inkoper nu meer deel uit van een inkoopteam. Je bent begeleider en bewaker van het inkoopproces. De kennis en kunde komt meer vanuit de klant. Ook op het gebied van techniek zijn we er stukken op vooruit gegaan. Er is veel meer digitale ondersteuning mogelijk. Maar dat heeft ook nadelen. Je wordt deels in een bepaald keurslijf gedwongen, maar dat zorgt tegelijkertijd ook voor goede inzichtelijkheid. Met de tools die nu beschikbaar zijn, ligt het verwervingtraject onveranderlijk vast.”


Hoe ziet het inkoopvak er over tien jaar uit?

Uytenbogaart: “Mijn droom is om binnen enkele jaren een dashboard te hebben, waarin alles in één scherm zichtbaar is en waar je kunt downdrillen als je meer informatie wilt hebben. Dat maakt inkoop beter meetbaar en transparanter. Het geeft namelijk een duidelijk overzicht van leveranciers, contracten en inkooptrajecten. Zo kunnen we in één oogopslag zien waar we op in moeten spelen. Het werkt efficiënter en sneller. Ik denk dat meer bedrijven hier op over gaan.”

Honée: “Meer aandacht voor leveranciersmanagement is wat mij betreft de eerste stap om de relatie met de leverancier hogerop te tillen en meer uit de organisatie te halen. Het hangt natuurlijk van het inkoopvolume af, maar ik merk dat een digitaal leveranciersportaal de relatie tussen inkoop en leveranciers naar een hoger niveau kan tillen. Daarnaast blijven er nog genoeg kansen op het gebied van procesoptimalisatie en inkoopbundeling. Inkoop is bij sommige bedrijven nog teveel georiënteerd op transactie. Er valt volgens mij nog veel te behalen op het gebied van procesoptimalisatie en waardetoevoeging.”

Seuters: “Contractmanagement wordt nog belangrijker dan het al is. Men gaat zich meer druk maken over de periode na het zetten van de handtekening. Er komt meer controle. Dat wordt trouwens ook gestimuleerd vanuit de overheid: meer sturen op de contracten die zijn aangegaan en meer controleren of gemaakte afspraken wel nagekomen worden. Het contractmanagementproces zal meer gestandaardiseerd worden. Dat komt ook de efficiency ten goede.”

Kristel Hurenkamp
Door Kristel Hurenkamp
Kristel Hurenkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.