Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
05
14
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Onderzoek
Soort:

Inkopers laten kansen liggen (deel 1)

Het overgrote deel van de inkopers in Nederland doet zijn werk zonder vaste processen of procedures. Ze hebben hun zaakjes niet op orde en kunnen zo ook nooit garanderen de beste prijs/kwaliteitverhouding binnen te halen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 300 Nederlandse inkoopprofessionals. ‘Niet direct alarmerend maar op zijn minst wonderbaarlijk’, zegt een van de onderzoekers. Bijgaand het 1e deel van een verslag over dit onderzoek.

Onderzoek 'Inkopen, Eruit halen wat erin zit'
72 procent van de inkopers in Nederland heeft geen proces voor het vinden van de juiste leveranciers. Daarnaast heeft meer dan de helft (52 procent) geen vastgelegde procedure voor het opvragen van offertes. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Inkopen, Eruit halen wat erin zit’. Het onderzoek, gehouden onder 300 Nederlandse inkoopprofessionals, is een resultaat van de samenwerking tussen inkoopspecialist Peter Streefkerk, Ricoh en Basware. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe Nederland ervoor staat op het gebied van inkoopmanagement.

Sourcing, tendering en auctioning gesneden koek?
De termen sourcing, tendering en auctioning zouden voor iedere inkoper gesneden koek moeten zijn. Ze vormen de basisstappen van een inkoopproces, feitelijk het fundament van de inkoopfunctie. Toch heeft 72 procent van de inkoopprofessionals sourcing niet op orde. Bij tendering ligt dit percentage iets lager (52 procent). Ook is het opvallend dat, in een tijd waarin steeds meer wordt geautomatiseerd, 56 procent van de artikel- en prijslijsten van leveranciers niet automatisch kunnen worden ingelezen.

Resultaten onderzoek op zijn minst wonderbaarlijk
Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de inkoopprofessionals (42 procent) niet beschikt over een dashboard voor het bewaken van de zogenoemde ‘kritieke prestatie indicator’ (KPI). Er wordt nu nog te vaak gebruik gemaakt van standaard rapportages die niet aansluiten op de wensen van de klant. ‘De uitkomsten zijn nog niet direct alarmerend, maar in een aantal gevallen zijn de resultaten op zijn minst wonderbaarlijk te noemen’, zegt Mike Hermes, Principal Business Consultant P2P bij Ricoh Nederland. ‘In relatie tot het motto van ons onderzoek ‘Inkopen. Eruit halen wat er in zit’ mag je constateren dat inkopend Nederland er zeker nog niet alles uit haalt.

Basis vaak nog niet op orde
Een algemene conclusie is dat de basis in een groot aantal gevallen nog niet op orde is. Een basis die wel nodig is om verder te groeien en een volwaardig gesprekspartner voor de business te worden. Vanuit dat oogpunt bekeken biedt de uitkomst van dit onderzoek voldoende aanknopingspunten voor verbetering.’ Informatie verschaft inzicht in de prestaties van de organisatie. Dat inzicht biedt gelegenheid om die prestaties te managen en vanuit inkoopperspectief lijkt het een logische gedachte daar op aan te haken.

Budgethouders niet altijd gemanaged op hun uitgaven
Met name budgethouders die toch eindverantwoordelijk zijn voor wat er ingekocht wordt en de daarmee samenhangende kosten, worden slechts in 44 procent van de gevallen gemanaged op hun uitgaven. ‘Wat mij betreft een zorgwekkend percentage als ik de manager of directeur inkoop zou zijn van een bedrijf of organisatie. Wat tenslotte opvalt is het percentage van 64 procent voor het managen van de indirect spend per afdeling / gebruiker en het verschil met het hiervoor genoemde percentage van 44 procent. Voorzichtig concludeer ik dat controle van het lagere niveau beter op orde is dan het hogere niveau’, verklaart medeonderzoeker Streefkerk.

Dit verslag verscheen eerder in het Weekblad Facilitair nr. 402 – 2014. Het Weekblad Facilitair is een uitgave van Holapress Communicatie en is ook digitaal te raadplegen via http://weekbladfacilitair.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.