Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
05
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Personalia
Soort:

Inkopers overheid niet duurzaam genoeg

Inkopers voor de Nederlandse overheid moeten werken aan duurzaamheid. Dat blijkt uit de Monitor 2006 van het Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Tijdens Balkenende II werd bepaald dat alle aanbesteedde inkoop uiterlijk in 2010 duurzaam moet zijn. maar die duurzaamheid schommelde in 2006 nog rond de vijftig procent.
Het gaat hier alleen om aanbestedingen van het Rijk. De inkoop van lagere overheden. zoals gemeenten en waterschappen. hoeft in 2010 voor slechts de helft duurzamer te zijn.
In de meeste productgroepen werd minder dan vijftig procent duurzaam ingekocht. Zoals in de ict: van de 96 aanbestedingen die onderzocht werden. kwamen er slechts 45 duurzaam tot stand. Toch twijfelt VROM er niet aan dat in 2010 alle inkopen ook werkelijk duurzaam zullen zijn. Volgens het ministerie heeft de Kamer genoeg controle en kan zij aan de bel trekken wanneer de doelen niet worden bereikt. In een rapportage die midden april aan de Kamer is aangeboden wordt er door VROM op aanvullende initiatieven aangedrongen.
Door haar eigen inkoop volledig duurzaam te maken hoopt het Rijk. als grootste inkoper van Nederland. een voorbeeld te zijn voor duurzame inkoop in het bedrijfsleven. Dat moet innovatie aandrijven. In samenwerking met SenterNovem. het agentschap dat zich toelegt op duurzaamheid en innovatie. heeft VROM menukaarten voor de inkoop opgesteld. Dergelijke menukaarten geven advies over bijvoorbeeld inkoopstrategie. productvereisten en nazorg. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.