Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
12
13
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

“Duurzame criteria geven signaal af naar leveranciers”

Net als veel publieke en private organisaties in Nederland is duurzaam inkopen ook bij het Zwolse ziekenhuis Isala een thema. Vooralsnog is MVO nog geen ‘knock-out’-criterium, maar is er wel sprake van een samenspel tussen inkoop en eindgebruiker.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een thema waar zorginstelling Isala sinds twee jaar mee bezig is. Niet alleen omdat de Raad van Bestuur heeft aangegeven MVO-criteria te willen toepassen, maar ook door aanjagers in de (inkoop)organisatie die werk willen maken van duurzaamheid in inkooptrajecten. Standaard hanteren inkopers de criteria bij elke uitvraag, maar MVO geldt nog niet als een officieel ‘knock-out’-criterium. Wel wordt er met eindgebruikers overlegd over deze criteria en is er ruimte voor leveranciers om zich op basis van duurzaamheid te onderscheiden.

Uitzetten vragen eerste stap
“Het ziekenhuis is net verhuisd naar een nieuw gebouw dat gebruikmaakt van allerlei duurzame installaties”, zegt Nienke de Wilde, projectcoördinator MVI bij Isala. “Het zou dan vreemd zijn als we met z’n allen in zo’n duurzaam gebouw zitten, maar producten in huis halen waarbij we geen duurzame criteria toepassen.” Volgens haar heeft inkoop een steentje bij te dragen aan een duurzame organisatie, waarbij het uitzetten van vragen over duurzaamheid naar leveranciers een eerste stap is. “Als leveranciers meer willen doen met duurzaamheid, dan kunnen zij dit aangeven en zullen wij dit meenemen in de uiteindelijke score. Maar wij willen met deze criteria vooral een signaal afgeven over waar wij mee bezig zijn. Het feit dat je zoiets aanstipt, maakt al dat zij er over gaan nadenken.”

Toen Isala voor het eerst leveranciers vragen stelde over hun MVO-beleid, onder meer over hun maatregelen op het gebied van verpakkingsmateriaal en afval, kregen inkopers wel vragen van leveranciers. “Vooral leveranciers in de medische sector waren benieuwd hoe zij deze vragen moesten beantwoorden”, zegt inkoper en projectlid MVI Chiel Willems. “Inmiddels is er wel een trend gaande dat zij het iets normaler zijn gaan vinden.” Heel anders waren de reacties van leveranciers in de facilitaire markt. “Zij waren al veel meer gewend aan deze criteria. Zeker in de facilitaire markt is het voeren van een duurzaam product vaker een ‘selling point’. Er is nog altijd een sterk verschil in de mate van volwassenheid van MVO tussen leveranciers in de medische en facilitaire markt.”

Meten met financiële component
Voorbeelden van inkooptrajecten waarbij MVO-criteria een grote rol speelden, zijn onder meer geweest de aanschaf van koel-vriesapparatuur en een waterfilteringsinstallatie om uitbraak van het legionella-virus te voorkomen. “In onze uitvraag via C-source hebben wij duurzame criteria vertaald in een financiële component”, zegt Willems over de koel-vriesapparatuur. “Een lagere TCO bij energiezuinige apparatuur kan maken dat de initiële investering hoger kan uitvallen. Daardoor zijn wij uitgekomen op een duurzame oplossing.” De waterfilteringsinstallatie, waar onlangs nog het RTL7-programma ‘Zo kan het dus ook’ aandacht aan besteedde, voorkomt extra ‘spoelen’ van niet gebruikte ruimtes en maakt daardoor zorg- en technisch personeel vrij voor andere taken. “Deze oplossing voorkomt veel onnodige uren, zodat onze organisatie zich beter kan richten op zorgtaken.”

Samenspel
Zoals gezegd is duurzaamheid nu nog niet doorslaggevend in inkooptrajecten. “Wij zijn vrij prijsgericht als organisatie en kwaliteit hanteren wij vaak als vaste score, waarbij veilige zorg altijd voorop staat”, zegt De Wilde. De mate waarin duurzaamheid doorslaggevend kan zijn, verschilt bovendien per product. Productkennis zit vooral bij de eindgebruiker en MVO is in de organisatie nog niet standaard ingebed. “Duurzaam inkopen is daardoor een samenspel met de eindgebruiker. Wanneer bijvoorbeeld een arts alleen maar de beste en duurste katheter wil, dan moet de inkoper bereid zijn het gesprek aan te gaan als er sprake is van een duurzaam alternatief.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.