Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
12
13
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Barbara Mutsaers
Dossier: Inkoop
Soort:

Juridische inkooptrends voor 2014

Wat zijn de facilitaire trends voor 2014 op het gebied van inkoop, gezien vanuit een juridisch perspectief? Nu weet ik niet of er in de juridische wereld echt sprake is van ‘trends’, maar wat we wel zien is dat bepaalde onderwerpen meer aandacht gaan krijgen.

De financiële crisis heeft veel invloed gehad. Ook op het gebied van inkoop. Volgens diverse berichten zijn er wel tekenen van herstel, maar mogen we nog niet te vroeg juichen. Dit maakt dat ik verwacht dat in 2014 inkopers dan ook rekening zullen houden met het voornoemde.

Zwaar weer
In de praktijk zien we dat partijen momenteel meer geconfronteerd worden met wederpartijen die in zwaar weer verkeren. Gezien het feit dat het aantal faillissementen nog steeds zeer hoog is (zo zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 742 bedrijven en instellingen - exclusief eenmanszaken - in oktober 2013 failliet verklaard), verwacht ik dat partijen in 2014 dan ook meer rekening houden met wederpartijen die het financieel zwaar hebben. Een mogelijke trend voor 2014 zou dan ook kunnen zijn dat inkopers hier meer bedacht op zijn. Zo zullen zij wellicht zo min mogelijk vooruitbetalingen willen doen, of als er een vooruitbetaling wordt gedaan zekerheid bedingen.

Meer flexibiliteit
Gezien het voorgaande is het de verwachting dat partijen in 2014 (nog) scherper zullen kijken naar algemene voorwaarden en overeenkomsten. Zijn jouw belangen wel voldoende gewaarborgd of is daar nog een verbetering in te maken? Daarnaast verwacht ik dat inkopers in 2014 meer behoefte hebben aan flexibiliteit. Dus in plaats van strikte afnameverplichtingen bijvoorbeeld of langdurige contracten, zullen partijen meer vrijheid willen. Dit zodat de inkoop (beter) kan worden aangepast aan de vraag.

Een hot item blijft ook kostenbesparing. Juist in tijden van teruglopende omzetten. Dit kan ertoe leiden dat partijen in 2014 meer gaan samenwerken om bijvoorbeeld (inkoop)kosten te delen of dat bedrijven centraal gaan inkopen. In plaats van per vestiging wordt dan centraal voor het hele bedrijf ingekocht bijvoorbeeld.

Langere betalingstermijnen
Inkopers zullen wellicht ook langere betalingstermijnen hanteren. Daarbij moet er wel op gelet worden dat de betalingstermijn in lijn is met de wettelijke beperkingen. Zo is op 16 maart 2013 in Nederland de wet tot wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties in werking getreden. Als gevolg hiervan is in het geval van een handelsovereenkomst – niet zijnde een handelsovereenkomst met een overheid als debiteur - de betaaltermijn in beginsel gemaximeerd op 60 dagen. Een langere termijn is alleen toegestaan als partijen deze uitdrukkelijk in de overeenkomst opnemen en een dergelijke langere termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser.

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van Facility Management Magazine

http://www.fmm.nl/topics/inkoop-contractmanagement/nieuws/juridische-inkooptrends-voor-2014

 

Reacties:

  • NIELS HEUTHORST | 03-12-2013 om 14:00

    Vooropgesteld dat ik de trends helaas herken wil ik stellen dat de trends kortzichtig zijn. Ik hoop van harte dat inkopend Nederland en liefst breder een meer holistische bril op gaat zetten en gaat kijken naar de gevolgen van de trends die in gang zijn gezet. Ik vind ze namelijk niet getuigen van een visie gericht op duurzaam zaken doen. Natuurlijk is het van belang jezelf te verzekeren van de beste deals met bijbehorende zekerheden, maar waar ik problemen mee heb ik het oprekken van betalingstermijnen en de relatie tussen leverancier en klant zo scheef trekken door schaalvergroting dat er geen sprake meer is van een evenwichtige markt.
    Het eerste punt heeft positieve gevolgen voor het beschikbare kapitaal aan inkoopzijde met rentevoordeel tot gevolg. Echter de wissel die het trekt op de leverende partijen is niet ok, zeker niet in de huidige markt waarin het nog steeds lastig extern kapitaal aan te trekken. Je brengt daarmee je leverancier in problemen en voor je het weet heb je er zelf ook last van. Het “zwaar weer” waarover wordt gesproken maak je daarmee alleen maar erger. Bovendien is er een heel vervelend neveneffect voor de inkopende partij, nl dat indien de markt over een tijdje weer meer een verkopersmarkt is en de betalingstermijn weer teruggedraaid moet worden, dan zal de inkopende partij ineens weer heel veel kapitaal nodig hebben. Akkoord, de markt zal dan mogelijk makkelijker geld schieten, maar het het trekt wel je hele balans scheef. Ik vind het dus kortzichtig.
    Het tweede punt hangt nauw samen met het eerste. Door de schaalvergroting wordt de machtsverhouding scheef getrokken met als gevolg dat de inkopende partij eisen ingewilligd krijgt die in een gezonde relatie nooit geaccepteerd zouden worden. Is dat de bedoeling? Ik denk dat je daarmee juist het tegeovergestelde bereikt van meer zekerheid. Er zullen meer partijen omvallen en bovendien zal een leverancier sneller geneigd zijn niet meer aan je te leveren, omdat hij onvoldoende aan je overhoudt. En dan is het even doorredeneren…. Uiteindelijk kom je als inkoper bedrogen uit omdat je duurder moet gaan inkopen. Dat was nu net niet de bedoeling!
    Als we dan kijken naar de titel van het artikel “Juridische etc.”, dan zou ik hier graag weer iets moois vanuit het Nederlands recht willen herintroduceren: REDELIJKHEID en BILLIJKHEID. Daarmee haal je een groot stuk volatiliteit uit de handel en wordt de duurzaamheid gevoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.