Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
03
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Kamer weifelt over invoering gratis schoolboek

De Tweede Kamer is in dubio over de invoering van het gratis schoolboek. Bezwaren betreffen hoofdzakelijk de verplichte aanbestedingsprocedure en de uitvoerbaarheid.Van de coalitiepartijen blijven CDA en ChristenUnie het plan steunen. De PvdA wil meer bedenktijd.

Oppositiepartij GroenLinks denkt dat er onvoldoende draagvlak voor de gratis schoolboeken is. De uitvoering van het plan zou teveel tijd en dus geld kosten. Net als D66 zou GroenLinks liever zien dat dit geld wordt besteed aan de vermindering van het lerarentekort. De VVD ziet het liefst dat staatssecretaris Van Bijsterveldt het plan intrekt.

In de aanbestedingsregels wordt niet toegestaan dat een school vermeldt met welke lesmethoden zij wil werken. Vrijwel alle woordvoerders vragen of staatssecretaris Van Bijsterveldt kan garanderen dat docenten kunnen blijven kiezen voor hun favoriete onderwijsmethode. Van Bijsterveldt stelt dat de aanbesteding de keuzevrijheid van docenten niet in de weg hoeft te staan.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.