Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
10
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

?Kansen voor kleine accountantskantoren?

De grootste accountancybedrijven zijn slechter vertegenwoordigd bij aanbestedingen van Europese overheden dan in de particuliere markt. Dat is de opvallende conclusie van Niek Jansen. die onderzoek deed naar de tendermarkt voor accountantstaken. ‘Kleinere kantoren laten zich ten onrechte ontmoedigen uit angst voor administratieve rompslomp.’


Een kleine groep bedrijven maakt de dienst uit in de markt voor accountantstaken. Bijna 100 procent van de beursgenoteerde klanten en meer dan eenderde van de totale markt is in handen van de vier grootste aanbieders. de zogeheten Big Four (Deloitte. KPMG. Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers). Het is interessant om te zien of deze concentratie ook plaatsvindt op de markt van overheids- en EU-aanbestedingen. stelt de website aanbestedingsmakelaar.nl. waar de paper van Jansen sinds deze maand te vinden is. Om meer duidelijkheid te krijgen in de markt van audit tenders kreeg Jansen. werkzaam bij Bol Accountants. de  mogelijkheid om de concentraties van aanbieders in beeld te brengen. ten behoeve van zijn Master Thesis. Het eindresultaat is een 49 pagina’s tellende paper met de welluidende titel An analysis of the distribution process of accounting and auditing tasks from the EU to public and private firms. waarvoor hij aan de Faculteit Economics and Business Administration aan de Universiteit van Maastricht onderzoek deed.

Kansen voor meer bedrijven
Samenvattend komt zijn paper met drie conclusies. De eerste is dat de concentratie van de vier grootste bedrijven op de audit tender-markt minder groot is dan op de normale markt. hoewel nog steeds niet proportioneel verdeeld. De tweede is dat buitenlandse bedrijven minder kans maken op aanbestedingen dan eerdere onderzoeken over de algemene tender-markt uitwezen. Positief is de derde uitkomst. namelijk dat de overheid in de audit tendermarkt meer gebruikmaakt van open auctions en selectie op kwaliteit dan in andere tendermarkten

‘Het probleem was dat er veel onduidelijkheid was over de mogelijkheden voor kleine accountantskantoren op de Europese tendermarkt’. zegt Jansen over de aanleiding van zijn onderzoek. ‘Angst voor administratieve rompslomp. onduidelijkheid over de procedures en regelgeving. moeilijkheden om er binnen te komen.’ Hierdoor blijven veel kansen onbenut. aldus de onderzoeker. ‘De concentratie van de Big Four is hier beduidend minder. Vanwege de grootte van de markt is dat opvallend. De meest waarschijnlijke reden die hieraan ten grondslag ligt. is volgens Jansen waarschijnlijk het grote aantal opdrachten en specialisaties. ‘Hierdoor kunnen meer bedrijven meedoen. Zeker als men zich specialiseert. zijn er veel kansen. De Big Four zijn niet de enige spelers in de tender-markt!’

Tender niet duidelijk
Minder opvallend vindt Jansen het dat buitenlandse bedrijven weinig kans hebben op overheidsopdrachten. Nationale sentimenten hebben hier volgens hem weinig mee te maken. de oorzaken hiervan liggen vooral op het praktische vlak. ‘Een Duits bedrijf zal niet zo snel een Nederlandse opdracht krijgen. De controle is toch gebonden aan de Nederlandse regelgeving en dus is het niet praktisch om een opdracht door een niet-Nederlands bedrijf te geven.’ Toch plaatst deze uitkomst een kritische kantekening bij de claim van de EU om participatie van buitenlandse bedrijven in het tenderproces te stimuleren. De Europese audit tender-markt mag overigens minder grote concentraties kennen dan de normale markt. ook hier is de vertegenwoordiging van bedrijven lang niet proportioneel. Jansen: ‘Een kritiekpunt is dat er veel onduidelijkheid in de tender zelf zit. Wat ik persoonlijk vind. is dat de gedetailleerdheid in tenders omhoog kan. zodat bedrijven weten wat er van de overheid van ze verwacht en op welke categorie ze kunnen bieden.’

Jansen hoopt dat zijn studie meer duidelijkheid kan bieden over het biedingsproces bij EU-projecten en over hoe kantoren tenders toegewezen krijgen. Hij hoopt vooral bedrijven die weinig ervaring hebben in dit veld en bedrijven die aanvullende informatie nodig hebben bij het maken van hun strategische keuzes te ondersteunen. ‘De EU wil proportionalisering toevoegen aan het proces. Steeds meer bedrijven kunnen daardoor meedoen.’

De paper van Niek Jansen is hier te vinden.

Auteur: Koos Plegt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.