Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
17
01
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Column
Soort:

Kleine inkoopcombinatie effectiever dan grote

De heterogeniteit binnen inkoopcombinaties bemoeilijk de gezamenlijke ICT-inkoop door lokale overheden. Eenvormige vraagbundeling blijft hierdoor vaak uit.Dat staat in een rapport dat Zenc opstelde in opdracht van de VNG. Grotere inkoopcombinaties lopen volgens de onderzoekers het gevaar dat ze niet in staat zijn een gebundelde homogene vraag te formuleren. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot vervreemding tussen de inkoopcombinatie en de gemeenten. Gemeenten worden geadviseerd hun ICT-inkoop voorlopig in kleinschalig verband te organiseren.

Het onderzoek ‘Vermenigvuldigen door delen II…De macht van het getal’ toont verder aan dat vooral kleinere gemeenten relatief zijn ondervertegenwoordigd in het totaal van 183 gemeenten die deelnemen in inkoopcombinaties voor ICT.

Gezamenlijke inkoop van ICT is populair onder Nederlandse gemeenten. Ruim 40 procent van alle gemeenten is lid van een van de 29 ICT-inkoopcombinaties. De motivatie bestaat veelal uit kostenreductie. schaalvoordelen en betere dienstverlening.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.