Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
22
07
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossier: Inkoopboeken
Soort:

KNSB en NOC*NSF stuntelen met aanbestedingsprocedure

Schaatsbond KNSB en het NOC*NSF moeten uiterlijk woensdag 24 juli bekend maken waar de nieuwe schaatsaccommodatie voor topsport in Nederland zal worden gebouwd. Dat bepaalde de rechter in Utrecht afgelopen vrijdag. Beide sportbonden stelden de beslissing over voorlopige gunning in mei van dit jaar uit tot begin september. Volgens de rechter was dit echter niet in overeenstemming met de door hen zelf opgestelde procedure en bijbehorende documenten.

Kort geding over uitblijven voorlopige gunning
Het besluit over voorlopige gunning moeten ze nu alsnog nemen en dit binnen vijf dagen kenbaar maken aan de drie gegadigden die het nieuwe wedstrijd- en trainingscomplex willen bouwen. Doen de bonden dat niet, dan moeten zij een minimale dwangsom van € 100.000 betalen die kan oplopen tot een maximum van € 500.000. Aanleiding voor deze uitspraak van de rechtbank was het kort geding dat een van de drie gegadigden, Icedôme in Almere, via haar penvoerder BAM Utiliteitsbouw had aangespannen tegen de sportbonden om een snelle beslissing over de voorlopige gunning af te dwingen. De andere twee gegadigden waren het Zoetermeerse TranSportium en het Heerenveense Thialf.

Het begon allemaal zo goed
Begin dit jaar startten de KNSB en NOC*NSF een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nationale topsport schaatsaccommodatie. Aanleiding was dat de huidige nationale schaatsaccommodatie voor topsport (Thialf in Heerenveen) aan vernieuwing toe was. Op de aanbestedingsprocedure reageerden de drie eerder genoemde gegadigden met een voorstel. Die voorstellen werden geheel conform de procedure door een adviescommissie beoordeeld op zowel selectiecriteria en gunningscriteria en vastgelegd in een vertrouwelijk adviesrapport. Dat rapport zou de basis vormen voor het besluit van de KNSB en NOC*NSF.

Waarom ging het toch mis?
Op of omstreeks 21 mei (één dag voor het bekend maken van de voorlopige gunning) lag de inhoud van het adviesrapport op straat en begon het tumult. Vooral vanuit Friesland stelde men het besluit heftig ter discussie en riepen Friese helden Sven Kramer en Epke Zonderland via een pagina grote advertentie in De Telegraaf op te kiezen voor een vernieuwd of nieuw Thialf. Vanuit de emotie misschien begrijpelijk, maar wel in strijd met de afgesproken aanbestedingsprocedure.

Vervolgens ging het pas echt mis toen de KNSB en NOC*NSF besloten om de besluitvorming over voorlopige gunning eerst naar 27 mei en later naar 10 september op te schuiven. In de tussenliggende periode zou Ernst & Young een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de financiële haalbaarheid, de exploitatie en de solvabiliteit van Icedôme, TranSportium en Thialf, op basis waarvan de sportbonden een definitieve keuze zouden maken.

Gelijk hebben en ook nog gelijk krijgen
Icedôme tekende protest aan tegen dit nieuwe aanvullende onderzoek en het uitstel van de voorlopige gunning met de vrij simpele boodschap dat KNSB en NOC*NSF zich aan de in de aanbestedingsdocumenten beschreven procedure dienden te houden. Daarbij baseerde Icedôme zich op de inhoud van het originele aanbestedingsdocument en een antwoord uit de nota van inlichtingen. Daarin werd gesteld dat er ‘na 20 maart 2013 niets meer kan en mag worden aangevuld op de ingeleverde voorstellen’.  Afgelopen vrijdag gaf de rechter Icedôme daarin dus volledig gelijk.

Leerpunten voor KNSB en NOC*NSF
Wat betreft de selectiecriteria (waarvan een deel knock out-criteria) waren de drie voorstellen in orde. Qua gunningscriteria scoorde Icedôme met afstand het beste met 78,5 punten en volgden TransSportium met 55,7 punten en Thialf met 49,1 punten op ruime afstand. In het aanbestedingsdocument stond vervolgens vermeld dat de gegadigde met het hoogste puntentotaal zou worden voorgedragen voor voorlopige gunning. Hoe duidelijk kan je iets neerzetten in je eigen aanbestedingsdocument en hoe kom je erbij om daar dan van af te wijken. Geen wonder dus dat Icedôme de meeste problemen had met het genomen besluit tot uitstel van voorlopige gunning en aanvullend onderzoek.

Wat verder opvalt bij de uitspraak van de rechter is dat de beide sportbonden Hypercube Business Innovation als ‘trusted third party’ bij de aanbesteding hadden betrokken. Trusted third party is een begrip uit de informatiebeveiliging en cryptografie waarmee een instantie wordt aangeduid die bijvoorbeeld broncode, data certificaten en sleutels voor derden in bewaring neemt en in dit geval alle vertrouwelijke documenten rondom de aanbesteding. Als je vervolgens de site van Hypercube bezoekt blijkt dat ze aan de basis hebben gestaan van de invoering van de OV-chipkaart en zich bezig houden met advisering op het gebied van openbaar vervoer, sport en duurzaamheid. Geen woord over ervaring met (Europees) aanbesteden en laat die ervaring nu net nodig zijn geweest bij deze aanbesteding.

Eens te meer blijkt dat goed aanbesteden een vak apart is, waarvan het belang nog weleens wordt onderschat. Het bijschakelen van een aanbestedingsexpert vanaf het moment dat het adviesrapport op straat lag, had in dit geval veel leed en een overbodig kort geding kunnen voorkomen.

Voor wie alle details van de uitspraak in dit kort geding en de achtergronden van de aanbesteding wil lezen, kan dit terug vinden via rechtspraak.nl.

Edit 26-07-2013:
Video met NOS Journaal item over dit onderwerp

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.