Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
12
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Onderzoek
Soort:

Kwart bedrijven in elektronische verwerking facturen

Bijna driekwart (70%) van de grotere bedrijven verwerkt inkomende facturen nog met de hand. Een kwart van hen (23%) verwacht echter binnen een jaar over te stappen op digitalisering van de inkomende facturenstroom. Een derde (35%) kijkt niet om naar de mogelijkheden van digitaal factureren. omdat men niet op de hoogte is van de mogelijkheden of omdat men te weinig voordelen ziet. Dat blijkt uit de decembereditie van de INSINC Procurement Survey onder de top500 van het Nederlandse bedrijfsleven.

De bedrijven die de inkomende facturenstroom wel digitaal afhandelen. geven als motieven op: kostenbesparing door vermindering van het aantal administratieve handelingen en snelheidswinst. De helft van de respondenten scant papieren facturen. Een op de drie bedrijven (33%) laat zich elektronisch factureren. bijvoorbeeld door middel van EDI (Electronic Data Interchange). Een enkele respondent past Reverse Billing toe. het zelf elektronisch versturen van inkoopfacturen aan de leverancier.

Gevraagd naar de gebruikte software. vallen namen als Basware. Isabel en TIE. maar daarnaast ook die van ERP-leveranciers zoals SAP.

“Het elektronisch uitwisselen van facturen brengt zowel de verzenders als de ontvangers grote voordelen.” zegt Alex Couperus. managing partner van INSINC. “Het Platform Elektronisch Factureren raamt de besparingen op 600 miljoen euro per jaar. ten gevolge van besparingen. administratieve lastenverlichting. klantenbinding. concurrentievoordeel en milieubesparing. Uit ons onderzoek blijkt dat een substantiële groep afwachtend is. We hebben gemerkt dat het bij veel respondenten ontbreekt aan kennis over elektronisch factureren. Bovendien zijn veel respondenten onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren. De onlangs in het leven geroepen standaard voor financiële documentuitwisseling XBLR kan een versnelling teweeg brengen.” Couperus acht een doorbraak in elektronisch factureren nabij. “Met name in de retailwereld worden nu grote stappen gezet. Sommige grote retailers gaan hun leveranciers vanaf volgend jaar beboeten als ze nog papieren facturen inzenden. Leveranciers die eenmaal zijn overgegaan op elektronisch factureren zullen dat op hun beurt gaan eisen van hun leveranciers. Er ontstaat dan een grote olievlekwerking.”

De uitkomsten uit het onderzoek van INSINC zijn in lijn met de bevindingen van LogicaCMG dat vooral het grootbedrijf heeft onderzocht. Een volledig gemanaged elektronisch factureringsproces (ontvangst. goedkeuring. betaling en archivering) kan leiden tot een kostenbesparing van tachtig procent. zo blijkt uit het onderzoek van LogicaCMG. Het kost tussen de EUR 15 en EUR 30 om een papieren factuur te verwerken.

Andere onderzoekers komen tot andere getallen. Ook PWC heeft recent onderzoek gedaan. onder ondernemingen met een omzet van meer dan 100 miljoen euro. De onderzoeksuitkomsten zijn in lijn met de INSINC-survey; de verwerkingskosten van facturen liggen echter lager dan die LogicaCMG heeft berekend. Op basis van een kostprijs per elektronische factuur (aanmaak en verzending) van 0.4 euro voor B2C (tegen 1 euro voor een factuur op papier) en van 2 euro voor B2B (tegen 5 euro voor een factuur op papier) heeft PWC berekend dat elektronische facturatie rendabel wordt boven een drempel van 50.000 facturen per jaar. Daarna stijgt de winst exponentieel.

Couperus: “Er ontstaat een nieuwe markt. Van de bedrijven die overstappen op elektronisch factureren wil het merendeel het factureringsproces centraliseren. blijkt uit onderzoek.” Ondanks de groeiende populariteit van e-Invoicing zullen papieren facturen nog minstens tien jaar worden gebruikt. Dat komt door de groeiende internationalisatie van bedrijven; nationale en Europese wetgeving. en regels met betrekking tot de authenticiteit. integriteit en herkomst van elektronische facturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.