Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
08
11
Michèle Giebing
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Michèle Giebing
Dossier: Inkopers-Cafe.nl
Soort:

Kwart miljoen inkoopvoordeel door regionale inkoop groenafval

Bij de aanbesteding van Stads Beheer Service (SBS) en de Gemeentelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) bleek heel wat winst te behalen. Het gezamenlijke inkooptraject van groenafval uit de gemeenten rond het Gooi en de Vechtstreek levert bijna een kwartmiljoen euro aan inkoopvoordeel op.

Maar dat is niet het enige voordeel, zo stelt de gemeente Hilversum op haar site. Ook het milieu, het klimaat en de bodem worden gespaard door de nieuwe maatregel. Groenafval komt op deze manier terug in de natuur en tuinen als schone compost. Ook wordt een gedeelte op milieuvriendelijke wijze gebruikt voor energieopwekking.

Biomassa
De gemeenten en SBS zeggen zich de komende jaren nog meer in te zetten voor het samenbrengen van afvalstromen en het bevorderen van duurzaamheid. De GAD regelt het inkooptraject, in samenwerking met de milieuadviseurs en de hoofden wijk- en groenbeheer van de gewestgemeenten.

Problematiek
De gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken al langer samen. Zo regelen zij gezamenlijk het inkoopbeleid en de afvalinzameling, deels dankzij de wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het ging echter niet allemaal van een leien dakje. In 2010 moest de aanbesteding worden ingetrokken vanwege de gestelde afstandcriteria. Deze hadden namelijk verzet vanuit de markt tot gevolg. Een centraal overslagpunt bood uitkomst.

Michèle Giebing
Door Michèle Giebing
Michèle Giebing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.