Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
09
11
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: PMI
Soort:

Laagste PMI in 22 maanden, nog steeds groei: 50.7

De NEVI PMI® daalde van 51.4 in juli naar 50.7 in augustus. Dit wijst op de kleinste verbetering van de bedrijfsomstandigheden sinds oktober 2009. De dalende trend is sinds maart al waarneembaar en wordt nu in statistieken (w.o CBS) zichtbaar. Tevens reflecteert de Amsterdamse effectenbeurs de ontwikkelingen die de PMI al eerder aangaf. Hiermede toont de inkoopmanagersindex haar betrouwbare  en voorspellende (in een vroeg stadium) waarde. De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productieomvang in augustus bleef groeien, zij het gering. Na een kleine stijging in juli, daalden de nieuwe orders in augustus opnieuw. Ook de buitenlandse vraag nam af, en wel in de grootste mate in 27 maanden. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de vijfde opeenvolgende maand.
De werkgelegenheid nam enigszins toe en de voorraad gereed product steeg voor de tweede opeenvolgende maand. 
De hoeveelheid ingekochte materialen nam voor de tweede opeenvolgende keer af. De voorraad ingekochte materialen daalde fors en was de grootste daling sinds december 2009.
De inkoopprijsinflatie bereikte het laagste niveau sinds november 2009. De verkoopprijzen namen toe, maar de inflatie was voor de vijfde opeenvolgende maand minder groot dan de maand ervoor. De levertijden werden opnieuw langer.
 

Drie deelindices uitgelicht:
Productie index

De productieomvang bij de Nederlandse productiebedrijven was in augustus groter dan in juli. Deze toename was gering, maar volgt op een daling in de voorgaande onderzoeksperiode. De respondenten gaven aan dat de productieomvang steeg als gevolg van een combinatie van grotere personeelsbestanden en inspanningen om achterstanden weg te werken en voorraden te verkleinen.

Nieuwe export orders index
Het aantal ontvangen nieuwe orders van buitenlandse klanten daalde in augustus voor de tweede opeenvolgende maand. Deze daling van de exportorders bij de Nederlandse productiebedrijven was de grootste in 27 maanden en volgde op een geringe daling in juli. De respondenten noemden toegenomen concurrentie en sombere economische toekomstverwachtingen van hun klanten als de belangrijkste redenen voor de daling van het aantal ontvangen nieuwe orders.


 

Werkgelegenheid index
De werkgelegenheid bij de Nederlandse productiebedrijven nam voor de zestiende achtereenvolgende maand toe. Deze toename was echter voor de vierde opeenvolgende maand minder groot dan in de maand ervoor, de kleinste sinds mei 2010 en duidelijk lager dan het recordniveau dat in februari werd bereikt. Ruwweg 14% van de panelleden maakte melding van een groter aantal werknemers in augustus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.