Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
07
11
12
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

Lokaal populairder dan biologisch en fairtrade

Uit een peiling onder meer dan tweeduizend consumenten blijkt dat deze ‘lokaal’ als producteigenschap hoger waarderen dan biologische en fairtrade-producten die in de schappen van de supermarkt liggen.

Meer dan 80 procent van de consumenten hecht waarde aan de drie eigenschappen ‘lokaal’, ‘biologisch’ en ‘fairtrade’ in producten. Dit komt naar voren uit de Foodmonitor van Food for Food en Intomart Gfk, een peiling waar 2099 mensen aan deel hebben genomen. Door vrijwel alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus wordt ‘lokaal’ als producteigenschap als beste gewaardeerd. Organisaties die bij hun inkoop van voedselproducten inzetten op duurzaamheid, doen er daarom wellicht goed aan te letten op de voorkeuren van eindgebruikers.

Jong en hoog opgeleid eet biologisch

Over het algemeen mogen alle consumenten gezien de uitkomst van de peiling een duidelijke voorkeur voor lokale producten hebben, toch bestaan er tussen leeftijdsgroepen verschillen in voorkeuren. Ook opleidingsniveau speelt een rol. Jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar en hoger opgeleiden waarderen biologische producten hoger dan andere groepen.

Voorkeur lokaal vooral onder mannen
Lager opgeleiden hechten minder waarde aan lokaal, biologisch en fairtrade (26 procent) dan midden-opgeleiden (20 procent) en hoger opgeleiden (12 procent). Onder mannen bestaat een grotere voorkeur voor lokale producten dan onder vrouwen, die meer waarde hechten aan biologische producten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.