Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
02
12
Niels Achtereekte
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Niels Achtereekte
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Marktwerking digitaal aanbesteden in gedrang

Met de ingebruikname van TenderNed in de tweede fase van de pilot, lijkt er oneerlijke concurrentie te komen op het vlak van digitaal aanbesteden. Het gebruik dient volgens Minister Verhagen namelijk gratis te zijn. Commerciële aanbieders van aanbestedingsplatformen hebben Kamerleden gewezen op een motie die de oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

Na een debat over de tweede fase van TenderNed eerder deze maand is er een motie ingediend. Kort gesteld bevat deze motie - motie nr 52 - het verzoek om voor de diensten uit de tweede fase van TenderNed een marktconforme prijs te vragen, zodat private initiatieven niet onnodig uit de markt worden gedrukt. Per brief dringen belanghebbenden van ProjectNed, Complete Tender Management en Negometrix aan bij de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het belang van de motie.

Marktwerking
De tweede fase van TenderNed is het volledige in gebruik nemen van het systeem. Dit deel van de ‘pilot’ heeft een looptijd van twee jaar. En als er in deze periode geen vergoeding wordt betaald voor het gebruik, dan zal de markt zich per definitie in het voordeel van TenderNed ontwikkelen. Daarbij wijzen de schrijvers van de brief erop dat marktwerking juist goed is voor innovatie en ontwikkeling van de markt van aanbestedingssystemen. “De aanbestedingswet voorziet in deze marktwerking, dit is echter een ‘wassen neus’ wanneer TenderNed kosteloos wordt aangeboden.”

Gebruikelijke betaling
De schrijvers van de brief zien heil in een markt met vier of vijf partijen (inclusief TenderNed) waarvoor betaald moet worden. En dat is in het geval van overheidsdiensten ook gebruikelijk. “Het is meer dan gebruikelijk dat wanneer een overheid een product of dienst aanbiedt deze aangeboden wordt tegen een daarbij passend tarief. Denk hierbij aan zaken als een paspoort, vergunning, verklaringen omtrent gedrag en uitreksels bevolkingsregister.” Een marktconforme prijs doet volgens hen ook geen afbreuk aan kwaliteit. Het is afwachten of de Kamerleden er ook zo over denken.

Niels Achtereekte
Door Niels Achtereekte
Niels Achtereekte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.