Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
20
06
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Metropoolregio Amsterdam presenteert Ontwikkelplan Circulaire Economie

Metropoolregio Amsterdam presenteert Ontwikkelplan Circulaire Economie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa horen. De portefeuillehouders Duurzaamheid hebben daarom een ontwikkelplan voor de circulaire economie gepubliceerd. Het is de bedoeling dat er hiermee een betere samenhang komt tussen bestaande actiepunten.

Volgens het rapport werkt de MRA al sinds 2016 aan de circulaire economie, met afzonderlijke gemeenten, Schiphol, de Haven en de Amsterdam Economic Board als aanjager. Het rapport benadrukt echter dat dit niet genoeg is om de omslag naar de circulaire economie te maken. Daar is een “meer programmatische opzet voor nodig, en het ontwikkelplan geeft hiertoe de aftrap.”

Circulair inkopen

Het plan richt zich op “drie samenhangende sporen die elkaar ondersteunen en versterken: circulair inkopen, grondstoffenstromen en interventies. Zeker circulair inkopen is volgens het rapport een gamechanger, omdat de overheid als inkoper van producten als diensten een aanjagende rol op kan nemen. Het ontwikkelplan zet daarom in “op het volledig circulair maken van de inkoop van de MRA-deelnemers.” Dat zal stapsgewijs gaan. De MRA-deelnemers kopen nu jaarlijks voor 4 miljard euro in. Het is de bedoeling dat in 2022 10% daarvan circulair is, en in in 2025 50%. Daarna wordt bepaald hoe snel de 100% bereikt kan worden.

Grondstoffenstromen

Via het tweede spoor gaan de MRA-deelnemers concreet aan de slag met zes grondstoffenstromen (textiel, plastics, luiers, E-waste, biomassa en bouw & sloop). Hierbij zal de focus liggen op het “hergebruiken van waardevolle elementen en het creëren van een optimale samenwerking rondom de inzameling van bedrijfsafval.” Iedere stroom zal besproken worden in een werkgroep om kennisuitwisseling te stimuleren, maar het rapport benadrukt dat ieder stroom in met een eigen context en eigen uitdagingen te maken heeft. De voortgang zal daarom per stroom verschillen.

Interventies

“Het derde spoor richt zich op interventies die de circulaire economie dichterbij moeten brengen.” De focus zal hierbij onder meer liggen op het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven, het harmoniseren van aanbestedingsprocedures tussen gemeenten, het vergemakkelijken van de toegang tot data en het optimaliseren van vervoersbewegingen.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.