Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
26
07
07
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

'Mkb moet meer kansen krijgen in aanbestedingsprocedures'

Mkb-bedrijven vissen geregeld achter het net bij overheidsaanbestedingen. Veel vaker dan de redelijkheid gebiedt. meent MKB-Nederland. De koepelorganisatie opende vorige  week in samenwerking met VNO-NCW een klachtenloket dat de grieven van mkb’ers in kaart gaat brengen.


De Aanbestedingskalender puilt wekelijks uit van nieuwe overheidsaanbestedingen. Opdrachten die duizenden. miljoenen en soms miljarden euro’s voor het bedrijfsleven betekenen. Klaar om gegund te worden aan de beste bieder in de Europese markt. zoals de Aanbestedingswet dat voorschrijft. Maar volgens MKB-Nederland regelt de Aanbestedingswet teveel. Zelfs zoveel dat vaak alleen grote bedrijven in aanmerking zouden komen voor gunning. De klachten: buitenproportionele eisen aan opdrachtnemers. hoge administratieve lasten en de clustering van werkzaamheden. Alle bedrijven met uitzondering van de grote jongens zouden regelmatig uit de procedure gefilterd worden omdat ze niet aan de eisen van de aanbesteding zouden kunnen voldoen. Daarom heeft MKB-Nederland in samenwerking met VNO-NCW nu zelf een klachtenloket geopend en gaat het in de toekomst eventueel gerechtelijke stappen ondernemen namens haar achterban. Op Aanbestedingsdesk.nl kunnen klachten digitaal worden ingestuurd en er is daarnaast een telefoonnummer dat gebeld kan worden om verbaal een klacht in te dienen. Momenteel lobbyt MKB-Nederland voor een handreiking naar het mkb in de nieuwe Aanbestedingswet van 2007.

MKB-Nederland kreeg deze week een steuntje in de rug. Afgelopen maandag stond op deze website een bericht waarin ook de Universiteit van Twente kritisch was over de wijze van aanbesteden van bouwerken door kleine overheden. In een onderzoek dat in opdracht van PSIBouw werd gedaan spitste de kritiek van de UT zich vooral toe op het clusteren van werkzaamheden en het opstellen van te ruime raamcontracten door kleine overheden. Een andere conclusie was dat ambtenaren in het geheel te  weinig kennis over aanbesteden hebben. Peter Hagemans. hoofd Stad en Regio van MKB-Nederland. zegt hetzelfde te zien. “Veel mkb-bedrijven komen vaak niet eens door de selectie heen. Niet omdat zij niet capabel genoeg zijn om te leveren wat gevraagd wordt. maar doordat er voorwaarden gesteld worden die onrealistisch zijn en zich niet verhouden tot de grootte van de opdracht. Die voorwaarden komen voort uit de Aanbestedingswet. Daarnaast wordt de opdracht vaak in een volume aangeboden dat door een mkb-bedrijf onmogelijk te verwerken is.” Hoe dat komt? Hagemans: “Vooral bij kleinere overheden bevindt zich niet altijd de kennis die vereist is. Dus speelt men op zeker om risico’s uit de weg te gaan. Van mkb-bedrijven worden meer problemen verwacht.” Het gevolg is volgens Hagemans dat er vaak slechts twee grote aanbieders overblijven. “Die kunnen dankzij hun schaalgrootte w?l aan de gestelde eisen voldoen. Zij kunnen geclusterde opdrachten verwerken en vaak een lagere prijs bieden. Terwijl er ook zoiets is als een economisch goede prijs. die mkb-bedrijven vaak kunnen bieden. Zoals het leveren van betere nazorg.”

De problemen die Hagemans beschrijft bevinden zich stuk voor stuk in het werkveld van Significant-consultant en hoogleraar Inkoopmanagement Jan Telgen. Hij schreef onlangs een pleidooi voor conditioneel inkopen in Facto Magazine: het opdelen van een opdracht in micro-percelen. Bedrijven kunnen daar vervolgens op inschrijven. Wiskundige berekeningen laten zien dan zien hoe de micropercelen het beste verdeeld kunnen worden over de verschillende inschrijvers. De wiskundige techniek kan rekening houden met voorwaarden (condities). waardoor het mogelijk is het uiteindelijke aantal verschillende leveranciers beperkt te houden zonder het MKB te benadelen. Volgens Telgen is dit conditioneel inkopen bij uitstek geschikt voor overheidsaanbestedingen. omdat het mogelijk maakt om andere beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld inschakeling MKB) tegelijkertijd te real;iseren in de aanbestedingsprocedure. Maar volgens Telgen is de hele overheid nog niet zo ver. “Er loopt nu een pilot gesteund door  Pianoo. maar het zal nog lang duren voordat conditioneel inkopen breed wordt ingezet. Het is een jonge techniek en logischerwijs is de benodigde kennis ook nog niet breed verspreid.”  Hij ziet dan ook nog vaak dat overheden voor grote aanbieders kiezen in plaats van mkb-bedrijven. “Het scheelt veel coördinatie wanneer je een project bij slechts ??n aanbieder kunt wegzetten. Meer opdrachtnemers betekent vaak ook meer trammelant. Bovendien is het een vrije keuze om voor een grote aanbieder te gaan. Maar wil je dat het mkb meedoet. dan moet het anders.” Overigens maakt Telgen ook een kanttekening: het mkb staat er minder slecht voor dan wordt voorgesteld. “Grote bedrijven spelen delen van een grote opdracht ook weer door aan onderaannemers. Daarvan gaat veel naar het mkb.”

Maar volgens Hagemans is de winst van meer overheidsopdrachten door mkb-bedrijven niet het directe doel van MKB-Nederland en VNO-NCW: “Wij pleiten voor gelijke monniken. gelijke kappen. Als grote bedrijven er met veel opdrachten vandoor gaan. dan is dat zo. Maar het speelveld hoort gelijk te zijn. Het mkb moet een eerlijke kans krijgen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.