Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
07
11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

MKB-Nederland: Inkoop Rijk niet in lijn kabinetsbeleid

Het midden- en kleinbedrijf valt te vaak buiten de boot bij aanbestedingen van het Rijk. Dat is de mening van MKB-Nederland, dat zich zegt zorgen te maken.

Het Rijk, dat wil profiteren van schaalvoordelen, probeert zo veel mogelijk artikelen voor meerdere ministeries tegelijk aan te schaffen. Dit leidt vaak tot grotere opdrachten, die aan het mkb voorbij gaan. In het FD zegt een woordvoerder van MKB-Nederland dat hij weliswaar begrijpt dat er bij het Rijk behoefte is aan een efficiëntieslag, maar dit tegelijkertijd een “slechte zaak” te vinden.

Jaarlijks 10 mld. spent
Het Rijk is één van de grootste inkopers in Nederland, met een jaarlijkse spent van 10 miljard euro. Ongeveer 30 procent van de inkoop vindt centraal plaats, bijvoorbeeld voor de aanschaf van kantoorartikelen. In het kader van geplande bezuinigingen van 1,52 miljard wil het kabinet een nog groter deel centraal gaan inkopen. Ook wil deze het aantal inkooppunten fors terugbrengen. Deze concentratie van aanbestedingen moet leiden tot goedkopere inkoop en een zekere standaardisatie.

Clusteren

Een opvallende ontwikkeling is tegelijkertijd dat het kabinet-Rutte als speerpunt heeft dat het mkb meer kansen moet krijgen bij aanbestedingen. Zo zijn er onlangs enkele wetsvoorstellen door Minister Verhagen gedaan om ‘clustercontracten’, waarbij verschillende opdrachten bij elkaar zijn opgeteld, terug te dringen. MKB-Nederland vindt dat het Rijk meer in de geest van deze nieuwe wetsvoorstellen zou moeten handelen. “Het is toch vreemd dat er een wetsvoorstel komt om te clusteren tegen te gaan, en de rijksdienst ondertussen nog volop clustert.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.