Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
11
04
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

MKB-Nederland ziet uit naar meldpunt klachten aanbesteding

MKB-Nederland kijkt belangstellend uit naar de komst van een meldpunt voor klachten rond aanbestedingen. Ministers Dekker van VROM en Brinkhorst van EZ hebben dit 18 november toegezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer over de nieuwe Aanbestedingswet.
MKB-Nederland ziet de komst van het meldpunt als een eerste stap en een tegemoetkoming aan haar oproep de huidige chaos en onduidelijkheid rond aanbestedingen aan te pakken. Het meldpunt zal echter wel concrete stappen moeten kunnen nemen. Indien het slechts bij meldingen blijft is er geen verbetering van de bestaande situatie te verwachten. Daarom is overleg met het bedrijfsleven over de inrichting van deze klachtfunctie noodzakelijk.

In afwachting van de Aanbestedingswet (2006/2007) is. naast toezicht op misstanden en de aanpak daarvan. uniformering in de regelgeving dringend noodzakelijk. Gemeenten wijken op dit moment behoorlijk af in de manier waarop zij de aanbestedingsregels interpreteren en toepassen. Voor bepaalde klussen vereist de ene een omzet van minimaal 5 miljoen euro. terwijl bij de andere gemeente de omzet voor dezelfde klus twee keer zo groot moet zijn.

Daarbij is het voor MKB-Nederland van groot belang dat degenen die aanbestedingen voor de overheid uitvoeren ook over de juiste kennis beschikken. Kennis en daardoor goede toepassing van de aanbestedingsregels bevordert de mededinging en voorkomt dat mkb-bedrijven ten onrechte worden uitgesloten. De inzet van MKB-Nederland blijft de instelling van een aanbestedingsautoriteit. die streng op de naleving toeziet en bovendien kosteloos voorlichting kan geven.

Bron: MKB Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.