Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
04
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Naleving aanbestedingsrichtlijnen verbeterd. tempo moet verder omhoog

De naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is verbeterd maar het tempo van verbetering moet omhoog om binnen een redelijke termijn van een goede naleving te kunnen spreken. Deze boodschap verbindt minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken aan de uitkomsten van de Nalevingsmeting Europese aanbestedingsregels 2004  die hij vandaag. begeleid door een brief. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Nalevingsmeting 2004 toont voor gemeenten een stijging in het nalevingspercentage ten opzichte van 2002 met 10-20 procentpunt. Dat is een verdubbeling sinds de vorige meting.  maar toch scoren gemeenten nog steeds slechts tussen de 20 en 30% . Ook in andere aanbestedingsplichtige sectoren is de naleving gestegen; kerndepartmenten en provincies scoren het hoogst. Minister Brinkhorst is echter van mening dat het tempo van verbetering moet toenemen.

De uitkomst van de nalevingsmeting onderstreept volgens minister Brinkhorst de noodzaak tot de invoering van nieuwe aanbestedingswetgeving. leidend tot een betere naleving van de regels. Brinkhorst heeft afgelopen vrijdag het  wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet naar het kabinet van de Koningin gestuurd. zodat het binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden kan worden. Naar verwachting wordt deze wetgeving in het voorjaar door de Kamer behandeld. Daarnaast worden. om de naleving te verbeteren. in 2006 een aantal zaken aangepakt.

Zo wordt TenderNed. een bestaand systeem voor elektronisch aanbesteden van werken. op dit moment ook geschikt gemaakt voor leveringen en diensten. Werken met TenderNed zal naar verwachting een aanzienlijke lastenverlichting betekenen voor zowel aanbestedende diensten als voor ondernemers omdat de voortgang en de resultaten van procedures elektronisch kunnen worden vastgelegd.

Verder heeft Brinkhorst in de toelichting bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangekondigd dat voor de verplichte aankondiging in Luxemburg het gebruik van een module van TenderNed verplicht gesteld gaat worden. Hiermee wordt het voor aanbestedende diensten gemakkelijker om de aankondiging op te stellen en zich daarbij beter aan de geldende regelgeving te houden. Dit zal de naleving verbeteren en de concurrentie tussen ondernemers en de transparantie van het aanbesteden vergroten.
Ook zal het kennisnetwerk aanbesteden. PIANOo. extra aandacht geven aan de sectoren die moeite hebben met het naleven van de richtlijnen. Daarbij gaat het vooral om de kleinere gemeenten. zo blijkt uit de nalevingscijfers. Om de bestuurlijke aandacht voor inkoop- en aanbestedingsbeleid te versterken voert de VNG – in samenwerking met de ministeries van EZ en BZK en diverse kennisinstanties- in 2006 het project Goed Besteed uit. Dit project is gericht op het binnen gemeenten op gang brengen van een professionaliseringsproces op het gebied van inkopen en aanbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.