Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
09
04
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Onderzoek
Soort:

Nederland~ICT wil snel concrete verbeteringen rond

De branchevereniging Nederland~ICT laat per brief de Tweede Kamer haar standpunt weten inzake de nieuwe aanbestedingswetgeving. Dit standpunt is een reactie op het Visiedocument Aanbesteden dat het Ministerie van Economische Zaken deze zomer aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Nederland~ICT dringt daarbij aan op snellere wetswijziging dan de formeel vanuit Brussel vereiste 21 maanden.

In dit visiedocument zijn een aantal suggesties gedaan om de huidige knelpunten rond overheidsaanbestedingen op te lossen. Nederland~ICT is hier blij mee. maar heeft een aantal kritiekpunten:
? de ICT-branche wordt onnodig gecriminaliseerd door de vereiste integriteittoets (BIBOB)
? de intellectuele eigendomsrechten van leveranciers worden onvoldoende gewaarborgd
? de overheidscontracten zijn momenteel te eenzijdig van aard
? meer ICT-vakmanschap aan opdrachtgeverzijde is dringend gewenst
? snellere wetswijziging en invoering dan de nu voorziene 21 maanden

De ICT-sector wordt in het visiedocument in ??n adem genoemd met de aanbestedingen in de bouw en de fraudeleuze gevolgen daarvan. Sylvia Roelofs. directeur van Nederland~ICT: ?Onze industrie staat expliciet genoemd. terwijl er in de ICT-sector op geen enkele wijze sprake is geweest van ?bouwfraude? of iets dergelijks. Als de overheid bang is voor zo?n scenario kan zij beter criteria opstellen waaraan Nederlandse ICT bedrijven moeten voldoen. zodat leveranciers sneller en beter gefundeerd kunnen worden gekozen?.

Daarnaast wijst Nederland~ICT specifiek op de intellectuele eigendomskwestie zoals dat vaak speelt bij aanschaf van softwaresystemen. Nederland~ICT vindt dat er voortaan een geheimhoudingsverklaring getekend dient te worden waarmee de ambtenaar verplicht wordt gesteld de verkregen informatie van het ICT-bedrijf (?de specs?) niet met anderen te delen. Op deze manier kan de ICT-sector op normale wijze zijn eigen marktwerking garanderen. Als derde punt vraagt de branchevereniging om een meer evenwichtig contract in termen van rechten. plichten en verantwoordelijkheden van zowel leverancier als aanbieder. Hierbij valt ook te denken aan gedeeld risico bij investeringen. Ten vierde meent Nederland~ICT dat met betere ICT-kennis en -kunde aan overheidszijde. een veel professioneler opdrachtgeverschap kan ontstaan dan nu het geval is.

Tenslotte dringt zij aan op snelheid bij wetswijziging omdat een aantal van de nieuwe regels van groot belang zijn voor onze sector. Zoals de ?concurrentiegerichte dialoog?. waarbij aanbesteder in overleg mag treden met aanbieder over complexe ICT-projecten.

Offici?le persbericht

Website Nederland~ICT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.