Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
08
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Supply Chain
Soort:

Nederlandse afvalberg blijft groeien

Nederlandse afvalberg blijft groeien

Hoewel de overheid stevig inzet op hergebruik, belandt steeds meer afval op de stortplaats. Volgens het Financieel Dagblad (FD) kreeg in de eerste helft van 2018 in totaal 820.443 ton aan afval een stortvergunning. Dat is een stijging van 130.000 ton in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Het storten van afval gaat gepaard met een verlies aan grondstoffen. In Nederland geldt daarom een stortverbod voor hergebruikbare en duurzamere afvalstoffen. Aanbieders van afval kunnen die omzeilen door een ontheffing aan te vragen. Om deze te krijgen moeten twee verbrandingsovens aangeven dat ze het afval niet kunnen verwerken, bijvoorbeeld vanwege de aard van het product.

Economische groei
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wijt in de FD de toenemende afvalberg aan de economische groei, waardoor Nederland simpelweg meer afval te verwerken heeft. De organisatie verwacht ook niet dat er snel een oplossing komt. De Nederlandse afvalberg zal blijven groeien “zolang de economie blijft floreren en de inspanningen om meer te recyclen tot onvoldoende resultaat leiden”.

Recycleren
De VA stelt bovendien dat ook recycleren de berg kan vergroten. Het residu dat overblijft van hergebruikt afval moet vaak wel gestort worden, omdat alle brandbare delen eruit zijn. De belangenbehartiger van de afvalbedrijven bepleit daarom een betere aansluiting tussen de vraag en aanbod van gerecycleerde materialen.

Import
Gedurende de crisisjaren kampten afvalverwerkers nog met overcapaciteit. Ze sloten daarom langlopende contracten af voor de import van afval vanuit het buitenland. In het FD benadrukt de VA dat dit niet bijdraagt aan de huidige afvalberg. Ten eerste wordt er volgens de organisatie minder geïmporteerd dan in voorgaande jaren, ten tweede mag in de verbrandingsovens importafval niet de plek innemen van Nederlands afval.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.