Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
10
12
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Economie
Soort:

Nederlandse industrie groeit weer, PMI: 50.7

De NEVI PMI® steeg van 49.7 in augustus naar 50.7. Dat betekent voor het eerst sinds februari een (lichte) groei van de productiesector.

Zowel de productie als de nieuwe orders namen licht toe. Vooral de exportorders stegen. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de achttiende maand op rij. De personeelsbestanden stegen voor het eerst in zes maanden, zij het gering. De inkoop nam opnieuw af, evenals de voorraad ingekochte materialen. Ook deze maand werden de levertijden langer, en wel in de grootste mate sinds februari.

Voor het eerst in vier maanden stegen de inkoopprijzen, terwijl de verkoopprijzen bleven dalen. De voorraad gereed product daalde voor de zesde maand op rij.

Redactionele commentaar prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.

Sinds mei laat de NEVI Purchasing Managers Index (PMI) een opwaartse trend zien in die zin dat het steeds minder slecht gaat met onze economische activiteiten. Sinds vorige maand gaat het zelfs iets beter met onze economie gezien de PMI waarde van 50.7. Hiermee werd na een periode van 13 maanden teruggang (februari dit jaar uitgezonderd) de kritische waarde van 50 doorbroken. September gaf een lichte groei te zien van de industriële bedrijvigheid. Hoe komt dat? Enerzijds door de toename van met name de buitenlandse vraag. Onze bedrijven weten hun exportpositie ondanks de crisis goed vast te houden. Oorzaken daarvan zijn de voortdurende kostenreducties en vermindering van werkkapitaal(minder voorraden halffabrikaten en gereed product, meer inkopen op basis van geboekte orders) en met name de lagere verkoopprijzen, waarin lagere inkoopprijzen aan de klant worden doorberekend. September gaf echter een sterke inkoop prijs inflatie te zien, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterkere dollar. Als dit zo blijft, zullen bedrijven hun verkoopprijzen moeten verhogen. Dit kan een duurzaam herstel van de PMI in de weg staan. Een vergelijking met het buitenland levert op dat Nederland het beter doet dan de rest in Europa. Strak blijven sturen blijft het motto. Er is geen enkele reden tot genoegzaamheid. Mijn rapportcijfer handhaaf ik op 6.0.

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders index
Het aantal ontvangen nieuwe orders bij de Nederlandse productiebedrijven nam in september voor de tweede opeenvolgende maand toe. Deze toename was echter gering en kleiner dan in augustus. De panelleden die melding maakten van een groter aantal orders, schreven dit regelmatig toe aan uitbreidingen van het productassortiment en toename van de buitenlandse vraag. De respondenten gaven echter aan dat als gevolg van de onzekere economische situatie de binnenlandse vraag beperkt bleef.


Nieuwe export orders index

Het aantal ontvangen nieuwe exportorders bij de productiebedrijven in Nederland steeg in september voor de derde maand op rij. Deze laatste toename was aanzienlijk, zij het enigszins kleiner dan in de vorige maand. De gegevens wijzen op een grotere vraag van klanten uit een aantal belangrijke exportmarkten. Dit gold vooral voor markten buiten Europa.

Werkgelegenheid index
De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in september voor de eerste keer in zes maanden, al was deze toename gering. De bedrijven die aangaven dat zij hun personeelsbestanden hadden uitgebreid, deden dit over het algemeen om aan de hogere productievereisten te voldoen. Sommige respondenten noemden uitbreidingsplannen als reden om extra personeelsleden aan te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.