Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
04
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Economie
Soort:

Nederlandse productiesector blijft groeien

De NEVI DPA PMI in maart noteerde 56.2. Dit betekent dat de Nederlandse productiesector voor de negende achtereenvolgende maand robuust groeide. De inkoopmanagersindex werd gestimuleerd door een hoge productiegroei en een sterk toegenomen ontvangst van nieuwe orders – in beide gevallen echter minder dan vorige maand. Ook de toename van het personeelsbestand. de groei van de voorraad ingekochte goederen en een verdere verlenging van de levertijden hadden een positief effect op de PMI.

De panelleden schreven de productiegroei toe aan het grotere aantal ontvangen nieuwe orders toe en een grote vraag. Het aantal nieuwe orders steeg voor de elfde achtereenvolgende maand en het aantal ontvangen nieuwe export orders voor de negende achtereenvolgende maand.

In maart nam de werkgelegenheid toe. Hoewel nog steeds bescheiden. was dit niettemin de scherpste groei sinds november 2000. Ondanks de groei van de werkgelegenheid nam in maart de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk voor de vierde achtereenvolgende maand toe. Volgens de panelleden kwam dit door eigen capaciteitsproblemen en voorraadtekorten bij leveranciers. Deze voorraadtekorten bij leveranciers werden voornamelijk veroorzaakt door de robuuste groei van de inkoopactiviteit en de daarmee samenhangende langere levertijden.

In maart noteerden de Nederlandse productiebedrijven een kleine stijging van de voorraad ingekochte goederen. Dit uit voorzorg in verband met de tekorten aan materialen bij de leveranciers. De voorraden gereed product namen in maart het sterkst af sinds april 2004.

Maart liet de hoogste inkoopprijsinflatie zien sinds oktober. De hogere vraag naar producten had tot een verdere druk op de grondstoffenprijzen geleid. De panelbedrijven konden door de sterke vraag een deel van de inkoopstijging compenseren. omdat de vraag voldoende slagkracht gaf om de verkoopprijzen sterk te verhogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.