Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
07
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

NEVI opgelucht over afwijzing nieuwe Aanbestedingswet

De NEVI is opgelucht over het verwerpen van de voorgestelde Aanbestedingswet door de
Eerste Kamer. zo meldt de brancheorganisatie voor het inkoopvak in een persbericht.De NEVI ziet als alternatief graag een Aanbestedingswet met de nadruk op doelmatige en professionele overheidsinkoop en wil zich daar dan in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken hard voor maken. De NEVI zegt verder in het persbericht :

“Het staat als een paal boven water dat er een nieuwe Aanbestedingswet moet komen. Daarover is iedereen. overheid en bedrijfsleven. het met elkaar eens. De voorgestelde Aanbestedingswet is niet werkbaar. Deze wet doet geen recht aan de ontwikkeling van de professionaliteit van de inkoopfunctie en daarmee indirect aan onze leden in de publieke en semi-publieke sector. NEVI en haar leden delen natuurlijk w?l de uitgangspunten van transparantie. rechtmatigheid en integriteit bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet. Dit zijn tenslotte essentiële waarden in de uitoefening van de inkoopfunctie. Minister Van der Hoeven heeft nu de kans om haar stempel op de vernieuwde Aanbestedingswet te drukken. In een nieuwe opzet kunnen aspecten als innovatie. duurzaamheid en sociale stimulansen. de uitgangspunten van dit kabinet. beter worden geïntegreerd. Ook speerpunten van de Minister zoals kleinere bedrijven een kans geven in het aanbestedingstraject en het bevorderen van marktwerking zijn nadrukkelijker te realiseren. Kortom. een ‘win-win’ situatie voor iedereen.”

Volgens de NEVI heeft de advertentie in De Volkskrant afgelopen zaterdag er mede toe geleid dat de Aanbestedingswet door de Eerdte Kamer is verworpen.

Bron: NEVI

Nieuwe Aanbestedingswet afgekeurd door Eerste Kamer

NEVI: “Aanbestedingswet maakt overheidsinkoop vleugellam”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.