Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
12
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Onbekend
Dossier: NEVI
Soort:

NEVI PMI bereikt hoogste niveau sinds maart 2008

De nieuwe orders groeiden aanzienlijk, vooral door betere economische omstandigheden in met name het buitenland. Als gevolg hiervan steeg de productieomvang eveneens aanzienlijk. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam af en er werden meer grondstoffen aangekocht om te kunnen voldoen aan de grotere productievereisten.

Dit leidde tot meer druk op de leveranciers, wat een verslechtering van de levertijden veroorzaakte. Ondanks de grotere inkoop daalde de voorraad ingekochte materialen opnieuw, zij het weinig en minder snel dan in oktober.

De werkgelegenheid bij Nederlandse productiebedrijven daalde aanzienlijk en voor de vijftiende maand op rij. De afname was echter wel de kleinste in meer dan een jaar. De inkoopkosten stegen weinig, en minder dan in oktober. De grote concurrentiedruk veroorzaakte daarentegen een snellere daling van de verkoopprijzen. 

Drie deelindexen uitgelicht:

NIEUWE ORDERS INDEX
Het totale aantal ontvangen nieuwe orders nam in november in een hoger tempo toe. De panelleden schreven dit vooral toe aan de verbeterde marktomstandigheden, al werd voorraadaanvulling door klanten eveneens genoemd. De gegevens wijzen er ook op dat prijsverlagingen aan deze groei hebben bijgedragen. Het aantal buitenlandse orders groeide in een aanzienlijk hoger tempo dan het totale aantal nieuwe orders, wat duidt op een relatief zwakke binnenlandse vraag.
 
VERKOOPPRIJS INDEX
Nederlandse producenten verlaagden in november opnieuw hun verkoopprijzen, ondanks een verdere stijging van hun gemiddelde kosten. Deze verlaging is bovendien voor de tweede opeenvolgende maand groter dan in de maand ervoor en de grootste sinds juli. Panelleden meldden dat de prijsverlagingen vooral het gevolg waren van de zware concurrentiedrukwisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. De groei was echter wel kleiner dan in september.
 
INKOOPPRIJS INDEX
Voor de derde opeenvolgende maand stegen in november de inkoopkosten voor Nederlandse producenten. Bedrijven schreven de stijging vooral toe aan de hogere prijzen voor grondstoffen, in het bijzonder voor energie, olie, metalen en papier. De inflatie was echter minimaal en lager dan het hoge niveau dat in oktober bereikt werd.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.