Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
03
12
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: NEVI
Soort:

NEVI PMI stijgt naar 50.3

De NEVI PMI® steeg van 49.0 in januari naar 50.3 in februari, het hoogste cijfer in zes maanden en de eerste keer boven de 50 in dezelfde periode. De NEVI PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De productie en de nieuwe orders namen licht toe. De exportorders stegen voor de tweede opeenvolgende maand, deze maand behoorlijk en het meest sinds mei vorig jaar. De gemiddelde levertijden namen in de grootste mate toe sinds september vorig jaar. De inkoopactiviteiten namen voor de achtste maand op rij af. De stijging van de inkoopprijzen was de grootste in acht maanden. De verkoopprijzen stegen in de grootste mate sinds juli vorig jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de elfde maand op rij. Er was weinig verandering in de werkgelegenheid.

Drie deelindices uitgelicht:
Productie index

De seizoensmatig aangepaste Productie index kwam in februari voor de tweede opeenvolgende maand uit boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 en de groei was vergelijkbaar met die van januari. De panelleden schreven deze hogere productieomvang toe aan een combinatie van hogere verkoopcijfers, het wegwerken van achterstanden en, in sommige gevallen, voorraadaanvulling.

Voorraad gereed product index
De voorraad gereed product bleef in februari dalen, zij het dat deze daling de kleinste was sinds september. Een aantal van de panelleden die melding maakten van een kleinere voorraad, gaf aan het (soms onverwachte) hogere aantal orders rechtstreeks uit de voorraad te hebben geleverd. Aan de andere kant gaven sommige producenten aan dat zij hun buffervoorraden hadden aangevuld in afwachting van drukkere periodes.

Inkoopprijs index
Ongeveer 35% van het onderzoekspanel maakte melding van hogere gemiddelde inkoopkosten in februari en de inkoopprijsinflatie bereikte het hoogste niveau in acht maanden. Aardolie, kunststoffen en RVS werden regelmatig genoemd als producten waarvan de prijzen deze maand waren gestegen. Een aantal respondenten noemde ongunstige wisselkoersen als oorzaak voor de hogere gemiddelde inkoopprijzen.

Redactionele commentaar hoogleraar Arjan van Weele op NEVI PMI februari:

"Eerder gaf ik aan dat de NEVI Purchasing Managers Index (PMI)vermoedelijk niet voor de zomer boven de 50 zou komen (>50 wijst op groei van de economische bedrijvigheid). Ik zat hier helaas naast, getuige de waarde van de PMI van 50.3 over februari. Niets blijkt zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst! Waardoor ontwikkelt de Nederlandse industrie zich beter dan verwacht? In de eerste plaats door de hogere export orders. Het exportvolume nam ten opzichte van de vorige maand verder toe. Maar ook het binnenlandse ordervolume liet een licht herstel zien. Daarnaast produceerden bedrijven meer om hun voorraden weer op peil te brengen. Op zich is de milde economische groei mooi. Deze is echter ook kwetsbaar gezien de hoge prijsinflatie. Olieprijzen, prijzen van grondstoffen en kunststoffen bleven sterk stijgen, hetgeen zich vertaalde in hogere verkoopprijzen van de betrokken bedrijven. Als deze prijsinflatie blijft voortduren zal dit de prille groei af kunnen remmen.
Gaat het nu ook al beter met de werkgelegenheid? Neen, dat is nog niet het geval. Hiervoor zal de groei eerst echt moeten doorzetten en zo ver is het nog lang niet. Mijn conclusie blijft dezelfde als vorige maand: het kon in Nederland een stuk slechter! Maar mijn rapportcijfer gaat omhoog: van een 6.3 naar een 6.5.
"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.