Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
11
10
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Economie
Soort:

Nevi PMI wijst op grootste stijging nieuw orders in 7 maanden

Zoetermeer, 1 december 2010 – De NEVI PMI™ is in november van 55.4 naar 56.5 gestegen, de veertiende maand van verbetering. De groei van de productie was groter dan in oktober en de grootste sinds mei. De nieuwe orders zijn toegenomen, zowel uit het binnen- als het buitenland. Deze groei was sterker dan die van de productie, waardoor de voorraad gereed product voor de vijfentwintigste maand is afgenomen. De PMI is de samengestelde inkoopmanagersindex die maandelijks een algemeen beeld geeft van de economische activiteiten in de verschillende industrieën en wordt uitgegeven door NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

De personeelsbestanden werden behoorlijk uitgebreid, zij het minder dan in oktober. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam af. De bedrijven kochten in november meer in – de grootste toename in zes maanden. De groei van de voorraad ingekochte materialen was echter gering.
De levertijden werden opnieuw langer, voor de 15e maand op rij. De inkoopprijzen stegen opnieuw fors. De verkoopprijzen stegen voor de negende opeenvolgende maand.

Redactioneel commentaar prof dr Arjan van Weele (Technische Universiteit Eindhoven):
Van de door mij verwachte vermindering van de economische groei is voorlopig nog geen sprake (niets blijkt lastiger dan het voorspellen van de toekomst!). De NEVI Purchasing Managers’ Index registreerde over November een waarde van 56.4 (oktober: 55.4; een waarde >50 duidt op economische groei). Oorzaken: de nog steeds verder oplopende binnenlandse en buitenlandse vraag naar Nederlandse (industriële) produkten. Deze manifesteerde zich in hogere productievolumes. Ook de levertijden liepen in november verder op en dat gold ook voor de hoeveelheid ingekochte materialen. Inkoopprijzen gaan door het dak gezien de inkoopprijsindex van 75.7 (in oktober 74.1). Dit kan niet lang meer goed gaan, zou je denken. Immers, deze stijgende inkoopprijzen zullen moeten worden doorberekend in de verkoopprijzen, waardoor produkten duurder worden en de vraag zal afremmen. Ook in november nam de werkgelegenheid in de industrie toe. Er is veel vraag naar goed opgeleid personeel. Alhoewel de ontwikkelingen de afgelopen maanden beter zijn dan door mij verwacht, acht ik lagere cijfers voor de PMI voor de komende maanden reëel. Gezien de inkoopprijsstijgingen (van vooral metalen) en de hiermee optredende krappe materiaalbeschikbaarheid zal het lastig zijn het huidige hoge niveau van groei vol te houden. Om deze reden houd ik mijn rapportcijfer op 7.0.

Drie deelindexen uitgelicht:

Nieuwe orders index
De Nederlandse productiebedrijven noteerden in november voor de tweede opeenvolgende maand een groter aantal ontvangen nieuwe orders. De toename van het aantal ontvangen nieuwe orders was de grootste van de afgelopen zeven maanden en opnieuw een herstel na de dip in september. De onderzochte bedrijven maakten melding van een toegenomen vraag uit zowel binnen- als buitenland naar in Nederland geproduceerde artikelen.
 

Verkoopprijs index
De seizoensmatig aangepaste Verkoopprijs index bleef in november voor de negende opeenvolgende maand boven de geen-veranderingsgrens van 50.0. Dit wijst erop dat de verkoopprijzen van Nederlandse productiebedrijven tijdens deze onderzoeksperiode werden verhoogd. Deze stijging was echter iets minder groot dan in oktober. De gegevens laten zien dat de panelleden probeerden de hogere inkoopkosten door te berekenen aan hun klanten.

 

Inkoopprijs index
De inkoopprijsinflatie was in november opnieuw fors. De inflatie was bovendien groter dan in oktober en de grootste van de afgelopen zes maanden. De onderzochte bedrijven gaven aan deze stijging van de inkoopkosten het gevolg was van hogere grondstofprijzen. De panelleden maakten in het bijzonder melding van hogere prijzen voor metalen en kunststoffen.

Over de NEVI PMI…
De NEVI Purchasing Managers’ Index is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 50,0 geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 50,0 duidt op een groeiende economie. Een score van 50,0 duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 50,0, hoe groter de mate van verandering in de index is.

Over NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management…
NEVI is hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Als kenniscentrum van en voor inkoopprofessionals en een netwerk met meer dan 6.500 leden maakt  NEVI inkoopkennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Dit doet NEVI onder andere door  het organiseren van congressen en netwerkbijeenkomsten, het geven van opleidingen en trainingen, het uitgeven van publicaties en het subsidiëren van hoogleraren, lectoren en promovendi op het gebied van inkoop- en supply management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.