Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
09
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid Almere

Vanaf heden is er een nieuw inkoop- en aanbeleid in de gemeente Almere. dat stapsgewijs doorgevoerd zal worden. De gevolgen van de bouwfraude en de evaluatie van het beleid in 2003 heeft ertoe geleid dat het college van Burgemeester en Wethouders van Almere een nieuw beleid heeft doorgevoerd. waar veel in is veranderd. Zo wordt er door de gemeente geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende categorieën.

De interne meldingsgrens en voor het volgens van een meervoudige procedure is vastgesteld op vijfentwintigduizend euro. Ook is er gezorgd voor deregulering. betere leesbaarheid. meer flexibiliteit en gemeentebrede inkoopvoordelen. De opzet is veranderd. zodat de aanbestedingsregelgeving met regelmaat veranderd. Het college heeft de hoofdlijnen nu vastgelegd. waardoor de gemeentesecretaris zonder verder overleg met het college het beleid verder kan uitwerken. De nieuwe regelgeving is per direct van kracht en is in z’n geheel te vinden op www.almere.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.