Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
25
02
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Index / overzicht / marktplaats / overig
Soort:

Nieuwe inkoper is ondernemend en zij-instromer

Juist op dit moment is er ruimte voor een nieuw type inkoper. De “inkoper nieuwe stijl” heeft een brede blik, is ondernemend van geest en bovendien ook steeds vaker een zij-instromer. 'De vacaturestop die veel bedrijven hanteren, geldt vaak niet voor inkopers.'

Wat is het effect van de economische crisis op het inkoopvak? Hierover is in een korte tijd al veel gezegd en geschreven. Zie alleen al de geplaatste artikelen op Inkopers-Café.nl: 'Economische crisis biedt inkoper ongekende mogelijkheden' (3 november), of 'Kredietcisis 2008: de inkoper is de klos'.  We zijn het niet altijd met elkaar eens, lijken de verschillende tonen in deze koppen aan te geven, maar uiteindelijk valt dat nog wel mee. De vraag is, op welke manier organisaties reageren op het veranderende economische klimaat. Is daarin in deze organisaties een centrale rol voor de inkoper weggelegd, dan liggen er inderdaad mogelijkheden.

Stroomversnelling
'Deze crisis plaatst de professionalisering van het inkoopberoep in een stroomversnelling', merkte Gert Baars, directeur van Alfa Delta Compendium op 3 november op. Procurement moet integraal in de organisatie worden ingezet en de procurement strategie moet een afgeleide zijn van de organisatiestrategie. 'Maar', zo stelde hij wel, 'De inkoper zelf moet hierin zijn rol claimen. Dat vergt veel kennis van de business, transparantie van de eigen en gelieerde processen en een professionalisering of verandering van werken.' Met andere woorden, de inkoper “nieuwe stijl” is een andere inkoper dan zijn vakgenoot van enkele jaren geleden.

Yolanda Marijnen, managing consultant inkoopposities bij werving- en selectiebureau Van der Velde Groep, heeft in de dertien jaar dat zij consultant is de instromers zien veranderen. 'Je ziet nu echt het verschil tussen mensen van het oude stempel en inkopers nieuwe stijl. Dat verschil is niet zozeer qua de leeftijd, maar zit vooral in de persoonlijkheid. De inkopers nieuwe stijl kijken breder naar het inkoopvak, zijn ondernemender en contactueel vaardiger. Ze moeten kunnen samenwerken met klanten en leveranciers, en daarin leading zijn. Met leading bedoel ik niet arrogant, want dat is funest. De beste inkopers zijn bescheiden, maar daadkrachtig. Daarmee bereik je ook het meest.'

Zij-instromers
Een opvallende ontwikkeling is dat veel huidige CPO's bij topbedrijven van origine niet uit het inkoopvak afkomstig zijn, maar hun wortels hebben liggen in andere vakgebieden zoals logistiek, verkoop of marketing. 'Er is de laatste jaren veel meer ruimte voor zij-instromers. Er is ook behoefte aan mensen met een brede organisatiekennis. Uit onderzoeken met CPO's blijkt dat relatiemanagement, zowel intern als extern, heel belangrijk is. Een inkoper die zich profileert als iemand met alleen inkoopkennis, zal niet ver komen. Inkopers die hun vak binnen het brede organisatieperspectief zien, zullen wel veel bereiken', zegt Marijnen. Dit geldt niet alleen voor de CPO, maar ook voor de ‘gewone’ inkoper. ‘Niet teveel in hokjes denken, maar proberen de problemen van de klant op te lossen door in gesprek gaan met leveranciers.’

Niemand ontkomt helemaal aan de gevolgen van een neergaande economie, ook de inkoopfunctie is niet volledig ‘crisis-proof’. Toch zit de inkoper relatief veilig, vergeleken met andere vakgebieden. Veilig, dat wil zeggen: zolang het bedrijf niet omvalt. 'Er zijn wat meer mensen beschikbaar', heeft Marijnen gemerkt. Er lopen dus meer inkopers rond op zoek naar werk. Maar daarbij nuanceert ze wel meteen: 'Het wisselt een beetje per regio en per branche. En ik heb toch het idee dat het aan de inkoopzijde nog wel meevalt. In de meeste organisaties worden de inkopers niet zo snel ontslagen, omdat ze van toegevoegde waarde zijn.' De vacaturestop die veel bedrijven hanteren, geldt vaak niet voor inkoopfuncties. Juist in deze tijden is er behoefte aan slim ketenmanagement en samenwerking met leveranciers.

Meer dan alleen kosten
De inkoper nieuwe stijl onderscheidt zich door niet alleen te “knijpen”. Op langere termijn bereik je er niets mee om alleen op kosten te gaan zitten. 'Je loopt vooral het risico dat je leverancier omvalt. Beter kun je samen kijken hoe je de bekende win-win situatie kunt bereiken. In alle stappen van de keten kun je tot slimme oplossingen komen. In transportritten, in de materialen, in de hoeveelheden die geproduceerd worden en soms ook outsourcing, omdat bepaalde productieprocessen hier duurder zijn dan in andere landen. Dat is dan niet fijn voor de betrokken medewerkers, maar je kunt het ook anders bekijken. Neem je afscheid van een niet functionerende afdeling van tien man, of van het hele bedrijf met honderd man?'

Voor media is het altijd een goede vraag in hoeverre we medeschuldig zijn aan het opkloppen en uitvergroten van gebeurtenissen. Dat geldt zeker in de huidige situatie van economische neergang, of liever gezegd: “crisis”, want dat klinkt uiteraard net iets mediagenieker. De boodschap die we afgeven is dubbelzinnig: liggen er mogelijkheden voor de inkoper, of moet hij (m/v) bang zijn voor zijn baan? Marijnen: 'Ik moet eerlijk zeggen: er is wel wat aan de hand. Maar ik heb ook wel de indruk dat een deel door de media wordt opgeklopt. Sommige industrieën hebben het zeker zwaar, maar deze periode is ook wel goed om bepaalde excessen af te toppen, het kaf van het koren te scheiden.'

-------
Op het forum van deze website is een discussie ontstaan over dit artikel. Lezen en meediscussiëren kan hier.

Auteur: Koos Plegt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.