Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
03
06
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Nieuwe telecomcontracten voor overheid

De rijksoverheid zal in 2006 nieuwe raamcontracten voor telefonie afsluiten. Afhankelijk van het uiteindelijk aantal deelnemers zal het volume van het raamcontract tussen de 30 miljoen en 200 miljoen Euro op jaarbasis bedragen. De deelnemende partijen kunnen. dankzij het grote volume dat wordt aanbesteed en de wijze waarop het inkoopproces wordt geregeld. kosten besparen bij het gebruik van telecomdiensten. In het aanbestedingsproces is het mogelijk gemaakt dat andere overheden (onder andere provincies. gemeenten. zelfstandige bestuursorganen) op vrijwillige basis ook gebruik kunnen maken van de raamcontracten.

De gunning van de raamcontracten zal plaatsvinden via een Europese aanbesteding. die waarschijnlijk per begin mei 2006 gepubliceerd wordt. De aanbesteding zal worden opgesplitst in verschillende onderdelen (‘clusters’). In eerste instantie worden de ‘clusters’ vaste telefonie. mobiele telefonie en de combinatie van deze twee aanbesteed. gevolgd door aanvullende diensten in de periode erna. Alle clusters worden zodanig ingevuld. dat de deelnemende overheidsorganisaties optimaal gebruik kunnen gaan maken van reeds beproefde nieuwe technologieën.

Ter voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding hebben de opdrachtgevers (de plaatsvervangend Secretarissen-generaal van de ministeries) de projectgroep ‘OT2006’ (OverheidsTelecom 2006) ingericht. Na afronding van de aanbesteding en de gunning zal deze projectgroep ook zorgen voor de implementatie van het nieuwe contract en de departementen handreikingen bieden voor de migratie..

De projectgroep OT2006 is gehuisvest bij het ministerie van Economische Zaken. Informatie over de aanbesteding is te vinden op de website www.ot2006.nl.
 
Bron: Ministerie van Economische Zaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.