Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
11
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koos Plegt
Dossier: Inkoop
Soort:

Nog geen topsalarissen, wel waardering

De waardering voor het inkoopvak stijgt, blijkt uit de nieuwste Salarismonitor Inkoop. Toch geeft het aantal vrouwen en het ondoorzichtige beloningsstelsel aanleiding tot kopzorgen.

Recent nieuwsberichtje: het salaris van de topinkoper bij de Britse omroep BBC is bekend. Volgens de nieuwste data in salarissen en kosten verdient Beverley Tew een jaarlijkse ‘compensation package’ ter waarde van 177.800 pond (omgerekend een kleine twee ton in euro’s) per jaar. Onderdelen van dit pakket zijn een basisloon van 170.000 pond, een reiskostenvergoeding en bonussen. Tew, die ook bestuurslid is voor de BBC, heeft als taak het managen van de procurement van goederen en diensten voor de omroep. Ook het controleren van contracten op het in lijn zijn met Europese en Britse regelgeving valt onder zijn verantwoordelijkheid.
Mevrouw Tew hoeft zeker niet op een houtje te bijten, zoveel is wel duidelijk. Een Britse topinkoper rijdt met gemak in een stevig uitgevallen Range Rover, stuurt de kinderen naar topscholen, woont riant en onderhoudt ook rustig een dure wijnhobby, zeiljacht en dure lidmaatschappen bij de golfclub. Dit concluderen we hieruit voorzichtig. Mag een Nederlandse inkoper hier ook van dromen?

Salarismonitor Inkoop 2009
De Salarismonitor Inkoop 2009 schijnt hierop een actueel licht. Inkoopvereniging NEVI sloeg voor de nieuwste editie van het tweejaarlijkse onderzoek de handen ineen met de Belgische zustervereniging, in samenwerking met de partners Berenschot, InQuest en Supply Chain Magazine. Wat blijkt? De waardering voor het vak is toegenomen en dat is in de salariëring te merken. Al komen we loonstroken zoals organisaties aan de andere kant van de Noordzee uitdelen hier niet tegen. Het best betaald krijgt hier een Director Procurement, die het volgens de monitor met een ‘schamele’ 116.845 euro (basissalaris: 100.141 euro) moet doen. Het laagst in de salarispikorde staat de inkoopmedewerker, die over een jaar gezien een totaalsalaris van 37.822 euro mee naar huis neemt.

Verschil met België
De gemiddelde inkoper boert goed; per jaar schraapt deze 65.771 euro als totaalsalaris bij elkaar. Maar bestaat de gemiddelde inkoper eigenlijk wel? De salarismonitor laat opvallende verschillen zien. Tussen mannen en vrouwen, Nederland en België en zelfs tussen verschillende landsdelen zijn er verschillen in beloning. Zo verdient een Belgische inkoper inmiddels meer dan zijn Nederlandse collega’s. De fiscus doet dit verschil echter weer teniet, want de Belg betaalt meer belasting over zijn brutosalaris. Gert van der Heijden, managing director adviesgroep procurement bij Berenschot: ‘Dit was het eerste jaar dat het onderzoek tegelijkertijd in Nederland en België plaatsvond. Interessant, want het is een uitwisselingsgebied voor inkopers. Vooral de taal speelt daarin een rol. De uitwisseling geldt weliswaar vooral voor zzp’ers, maar het is aardig om de verschillen in beloning te zien.’

Inhaalslag
In België maakt de inkoop als vakgebied een sterke ontwikkeling door, die als inhaalslag is te betitelen. Van der Heijden: ‘De Nederlandse inkoopontwikkeling is een van de sterkste wereldwijd. De NEVI heeft de afgelopen twintig jaar enorme stappen gemaakt. In België komt het de laatste jaren met de VIB ook echt op gang.’ Maar ook in Nederland is er nog steeds sprake van een opgaande lijn. Alice de Bruin, consultant bij Berenschot: ‘Je ziet dat inkoop dichter tegen het algemeen marktgemiddelde aan komt te liggen. De verschillen worden steeds kleiner, dat wijst op een erkenning van het inkoopvak. Evenals de doorstroom vanuit andere vakgebieden.’

Weinig vrouwen
Wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen loopt inkoop nog wel flink achter. Maar tien procent van de inkoopprofessionals is van het vrouwelijke geslacht. Van der Heijden: ‘Nee, dit is nog überhaupt geen vrouwenvak. Naarmate het functieniveau stijgt is het aandeel zelfs nog lager.’ Waarom dit is? ‘Het is zo dat inkoop een nog erg traditioneel vak is, waarin men traditionele eisen stelt. Een inkoper moet veel reizen, veel plannen. En je gaat niet zomaar anderhalve week naar China om een leverancier te bezoeken als je thuis geen kinderoppas kunt regelen. Bij inkopers gelden deze eisen al vanaf een veel lager niveau en zijn ze vergelijkbaar met hogere functies in andere vakgebieden.’

Mannen positief
Zijn inkopers tevreden over hun salaris? Natuurlijk, veel mensen vinden dat ze eigenlijk meer zouden moeten verdienen. Dit geldt echter vooral voor operationeel inkopers. 51 Procent dit type inkopers vindt dat hij niet genoeg verdient. Overigens zijn mannen positiever gestemd over de toekomst. De helft denkt volgend jaar meer te gaan verdienen, tegenover slechts 14 procent van de vrouwen. Wat niet wegneemt dat veel inkopers weinig zicht zeggen te hebben op beloningssystemen. De Bruin: ‘Men vindt bonus- en beloningssystemen ondoorzichtig. Er is niet of nauwelijks inzicht waarop bedrijven promoties en beloningen baseren.’
Moet de inkoper, met de Salarismonitor Inkoop in de hand, opnieuw met zijn of haar werkgever de gesprekken openen over salariëring? Van der Heijden: ‘Nou, dat zou ik niet meteen iedereen aanraden. Want als een inkoper zelf al niet kan onderhandelen, heeft ‘ie toch een probleem. Je moet gewoon aantonen wat je waard bent. Als je goed bent, kun je dat staven met resultaten.’ De belangrijkste conclusie uit de salarismonitor is een hele andere. ‘Namelijk dat we met z’n allen echt een volwassen vakgebied hebben. Dat is meer winst dan alleen de individuele winst.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.