Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
24
08
12
Kristel Hurenkamp
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Kristel Hurenkamp
Dossier: Onderzoek
Soort:

Obstakels bemoeilijken selectieve zorginkoop

Selectief inkopen van ziekenhuiszorg op basis van scherpe kwaliteitscriteria door zorgverzekeraars staat hoog op de prioriteitenlijst van verzekeraars. Uit onderzoek van communicatieplatform voor beslissers in de zorg Skipr blijkt echter dat hier nog weinig van terecht komt.

Skipr deed een rondgang langs de vier grote zorgverzekeraars. Hieruit blijkt dat koploper op het gebied van selectieve zorginkoop CZ dit jaar ongeveer 2 tot 3 procent van het inkoopbudget op grond van scherpere inkoopcriteria anders besteedt dan eerdere jaren. Achmea, dat geen percentage kon noemen, geeft aan dit jaar 100 miljoen euro extra gereserveerd te hebben voor het contracteren van zelfstandige behandelcentra. VGZ beperkt de selectieve inkoop tot een paar miljoen euro en Menzis heeft de selectieve inkoop in 2013 beperkt tot de behandeling van heupartrose en rughernia. “Selectieve zorginkoop komt nog nauwelijks van de grond”, is de reactie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Obstakels
Er is een aantal verklaarbare redenen waarom selectieve inkoop nog geen vorm krijgt. Het hoofdlijnenakkoord dat het ministerie van VWS met de zorgverzekeraars en ziekenhuizen vorig jaar heeft afgesloten is bijvoorbeeld een obstakel. Maar ook de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek speelt een rol.

Selectief te werk
Verzekeraars zijn ondanks de moeilijkheden toch voornemens de komende jaren serieuze stappen te zetten op het gebied van selectieve zorginkoop. Wout Adema, senior manager inkoop tweedelijns zorg van Achmea voorziet dat Achmea vanaf volgend jaar selectiever te werk gaat. De zorgverzekeraar wil in beginsel ook in 2013 alle ziekenhuizen contracteren, maar verwacht wordt dat ze niet meer bij alle ziekenhuizen alles gaan inkopen. “Wij hebben bovenop de veldnormen van de wetenschappelijke verenigingen een aantal specifieke onderwerpen benoemd. Worden bepaalde ingrepen op voldoende hoog niveau uitgevoerd? Is het aantal verrichtingen voldoende om echt goed te kunnen verbeteren? Als een ziekenhuis niet kan verbeteren, dan moeten we die zorg maar niet meer inkopen.”

Kristel Hurenkamp
Door Kristel Hurenkamp
Kristel Hurenkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.