Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
08
02
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossier: Onderzoek
Soort:

Onderzoek: groeiende behoefte E-Procurement software

Onlangs vond in Amersfoort de presentatie plaats van de resultaten van een onderzoek naar e-Procurement software in de Benelux. Dit onderzoek uitgevoerd door E-proQure is het eerste in zijn soort en uniek vanwege de breedte en diepgang. Bijna 80 belangstellenden waren op deze primeur af gekomen. Daaronder zowel opdrachtgevers, leveranciers als adviseurs.

Na een kort welkomstwoord van Robert Mares (E-proQure), verrichtte Antoinette Vriend (eveneens E-proQure) de opening van het event. Zij verzorgde een toelichting over de totstandkoming van het rapport en een samenvatting van de belangrijkste conclusies.

Totstandkoming rapport
Sinds 2010 is er aan het 145 pagina’s tellende rapport over e-Procurement software gewerkt. Voortgekomen uit een simpele vraag via Linkedin kwamen de auteurs erachter dat alleen een echt en gedetailleerd onderzoek zoden aan de dijk zou zetten. Zo gezegd, zo gedaan maar daar heb je dan wel tijd en geld voor nodig. Met heel veel inzet, creativiteit, medewerking van collega’s en sponsorbijdragen van verschillende leveranciers werd uiteindelijk een gedegen onderzoeksrapport geproduceerd en deze middag gepresenteerd.

Belang van E-procurement voor inkoopfunctie
De invloed van de inkoopfunctie (“Procurement”) op de concurrentiekracht van
organisaties groeit de laatste decennia fors. Dit zorgt voor een versnelde ontwikkeling van het vakgebied met aandacht voor zaken als Contract Management, Supplier Relationship Management, Spend Analyse, Category Management, Catalogue Buying, Tender Management en de bijbehorende proces beheersing.

Best practice ondersteuning van inkoopprocessen door E-procurement oplossingen leidt in de praktijk tot grote concurrentievoordelen. Dit is het gevolg van met name verlaging van proceskosten en verbetering van het gehele inkoopproces. Onder invloed van de
economische situatie en de groeiende concurrentie vragen steeds meer opdrachtgevers om inkoop-ondersteunende systemen.

Samenvatting onderzoek
Doel van het onderzoek was voor het eerst inzicht te verschaffen in de binnen de Benelux beschikbare e-Procurement software ter ondersteuning van het selectieproces. Het uitgevoerde onderzoek is van belang voor zowel profit als non-profit organisaties van verschillende omvang. Het rapport geeft een selectie van 33 leveranciers die naar voren zijn gekomen uit onderzoek onder meer dan 300 inkoopprofessionals, werkzaam binnen de Benelux. De marktverkenning biedt inzicht in de technische mogelijkheden en beschikbaarheid van e-Procurement oplossingen.

Belangrijkste conclusies
Opdrachtgevers: onder invloed van globalisering groeit de behoefte aan e-Procurement oplossingen. Daarbij is voor relevante processen uitwisseling van gegevens tussen systemen binnen internationale supply chains belangrijk. Eisen ten aanzien van compliance (voldoen aan wet- en regelgeving: bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, Europese aanbestedingen) vergroten en verbreden de behoefte aan ICT ondersteuning. Naast de (basis)behoefte aan ondersteuning van registratieve taken is er verder steeds meer vraag naar business intelligence ten behoeve van besluitvormingsprocessen.

Leveranciers: het e-Procurement aanbod is sterk regionaal verdeeld, met uitzondering van enkele grote aanbieders die wereldwijd een belangrijk marktaandeel bezitten (zoals SAP, Ariba, Basware). In de groeimarkt van e-Procurement systemen ziet men relatief veel jonge bedrijven (< 10 jaar). Daarnaast is er veel aandacht voor productontwikkeling onder gebruikmaking van technologische innovaties. Er vinden regelmatig overnames
plaats om toegang te krijgen tot markten en (technologische) kennis.

Technologie: ontwikkelingen rond virtualisatie (uitwisselbaarheid OS/DMBS platforms), internet (SaaS, mobiele hard- en software) en standaardisatie van gegevensuitwisseling
(interfaces, koppelingen) vergroten de toepassingsmogelijkheden (wijze van
beschikbaarheid) en modulaire opbouw (ondersteunen van deelprocessen). Hierdoor is het mogelijk om kleinschaliger (deel)processen te automatiseren en gegevensuitwisseling plaats te laten vinden tussen systemen binnen en buiten de organisatie (binnen de keten).

Verwachtingen
Dankzij verdere productontwikkeling kan men op korte termijn een verdere beschikbaarheid van functionaliteiten inclusief een verdieping van administratieve ondersteuning tot ondersteuning van besluitvormingsprocessen verwachten. Zoals vaker in een jonge, innoverende markt dient ook een enthousiast geworden potentieel gebruiker van e-Procurement systemen bewust te zijn van zowel mogelijkheden als risico’s bij het investeren in en in gebruik nemen van dergelijke toepassingen.

Forum discussie
Naar aanleiding van het onderzoek werd vervolgens na de pauze onder de bezielende en altijd scherpe leiding van Jan Snijder een forum discussie gevoerd met Ruud Olthoff (CPO Rabobank Groep), Pim van Benthem (Manager Inkoop Universiteit en Onderzoekscentrum Wageningen) en Menno van Drunen (Partner Supply Value). Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren:

  • Is het beter te kiezen voor een best of breed of voor een integrale E-procurement software oplossing?
  • Is de huidige ict omgeving leidend of niet bij de keuze van E-procurement software?
  • Hoe belangrijk zijn de visie en missie van een leverancier bij het samenstellen van een shortlist?

Met name de eerste vraag werd uitgebreid behandeld. Daarbij kwamen verschillen naar voren tussen Rabobank (integrale standaard applicatie, sinds eind 90-jaren) en Universiteit Wageningen (best of breed). Duidelijk werd in ieder geval dat een dergelijke keuze afhankelijk is van meerdere factoren. Met name ontwikkelingsniveau inkoopfunctie en de acceptatie van gebruikers van de e-Procurement software zijn hierbij bepalende factoren.

Een voorbeeld van dat laatste was de opmerking van Pim van Benthem dat hoe minder goed de eindgebruikers zijn opgeleid in het gebruik van het systeem, hoe belangrijker de gebruiksvriendelijkheid van het systeem wordt beoordeeld. Om die reden ‘verkoopt’ Ruud Olthoff binnen de Rabobank zijn systeem met de boodschap ‘zakelijk bestellen’ in plaats van ‘commercieel bestellen’ zoals veel eindgebruikers dat kennen van Bol.com en Amazon.com.

Nadere informatie
Voor meer informatie over het onderzoeksrapport ‘Inzicht in e-Procurement software Benelux 2012’ en de verkrijgbaarheid kunt u contact opnemen met E-proQure, Antoinette Vriend of Robert Mares.

Foto: Erik Jansen Fotografie

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.