Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
06
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Column
Soort:

Onderzoek: zakelijke inkoop via e-veilingen gaat toenemen

Baarn. 2 juni 2005 ? Het inkopen op online veilingen en marktplaatsen breekt door in het bedrijfsleven. Van de organisaties die nog geen ervaring hebben met e-auctioning (50%). zal de helft het middel gaan inzetten. De organisaties die er wel ervaring mee hebben. zullen online veilingen alleen maar meer gaan toepassen. Dat blijkt uit de mei-editie van de INSINC Procurement Survey onder de top500 van het Nederlandse bedrijfsleven.

eAuctioning is het inkopen van goederen. producten en diensten door middel van een geautomatiseerde veiling onder gekwalificeerde aanbieders. eAuctioning was ??n van de grote beloften tijdens de internet-hausse. Daarna is er nog maar weinig van vernomen. althans in de zakelijke omgeving. In de consumentenmarkt zijn online veilingen enorm aangeslagen. getuige het succes van sites als eBay en Marktplaats. Inkoopadviesbureau INSINC heeft onderzocht wat de stand van zaken is in de Nederlandse B2B-wereld.

?Wij zien in onze adviespraktijk dat online veilingen een vaste plaats gaan innemen in procurement. De uitkomsten uit het onderzoek onderschrijven deze waarneming. Het is ook logisch: eAuctioning. mits goed opgezet. kan organisaties helpen transparantie te cre?ren en de beste prijs te bereiken. Overigens is de beste prijs niet noodzakelijkerwijs ook de laagste prijs. Een goede online veiling houdt rekening met kwalitatieve factoren zoals kwaliteit. leveringsvoorwaarden. leveringstermijn en dergelijke.? Dat zegt Alex Couperus. partner van INSINC.

Twee soorten producten lenen zich het beste voor online veilingen. Dat zijn enerzijds producten die een hoge impact hebben op de winst ? met eAuctioning gerealiseerde besparingen dragen al snel bij aan het resultaat ? en anderzijds routine-producten omdat hierbij het inkooptraject kan worden versneld. Verder spreken de marktomstandigheden een woordje mee. Er moeten voldoende aanbieders zijn. en ze moeten bereid zijn mee te doen aan eAuctioning. Couperus: ?Wij merken dat zelfs het inkopen van gespecialiseerde kennis via online veilingen gebeurt.?

Het gebruik van een online veiling is een betrekkelijk klein element binnen het totaal van tactische inkoop. en speelt voornamelijk een ondersteunende rol tijdens het onderhandelingsproces. eAuctioning is derhalve geen substituut voor de traditionele inkoopmethodieken. eAuctions komen alleen maar tot hun recht als ze toegevoegde waarde bieden en renderen. Couperus: ?De markt is vrij lang kritisch geweest over de meerwaarde. Nu begint men de voordelen in te zien.? Naar verwachting zal eAuctioning opgaan in bredere toepassingen zoals eSourcing.

Aan het onderzoek van INSINC hebben de hoofdverantwoordelijken voor Inkoop (Hoofd Inkoop. Inkoopmanager. Purchasing manager. Chief Purchasing Officer) uit ongeveer 80 organisaties meegedaan (16% van de doelgroep). Het ging om organisaties met meer dan 10.000 medewerkers. Ongeveer de helft van de respondenten heeft de vragen over eAuctioning beantwoord. meestal de grotere organisaties. De uitkomsten zijn daarmee nadrukkelijk indicatief voor de situatie op de markt.

Ongeveer 20% van de respondenten die de vragen over e-auctioning hebben beantwoord is onbekend met het fenomeen eAuction of online veiling. een kleine minderheid dus. Van de organisaties die w?l bekend zijn met de inkoopmethode. heeft de helft er daadwerkelijk ervaring mee. Het merendeel van hen zet het middel vaker per jaar in. De helft (46%) van de organisaties die het fenomeen kennen maar tot op heden niet hebben toegepast. verwacht dit in de toekomst wel te gaan doen. De andere organisaties weten het niet of zien ervan af.

Online veilingen worden voornamelijk ingezet voor de inkoop van concrete producten en diensten met een heldere omschrijving. zoals facilitaire diensten. kantoorartikelen en ICT. Met name facilitaire diensten en office supplies worden genoemd (46%). E?n op de drie organisaties zet eAuctioning in voor meerdere productcategorie?n. E?n op de vijf organisaties koopt ICT-producten in via online veilingen. Een aantal organisaties gebruikt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.