Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
06
11
08
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Personalia
Soort:

Online helpdesk gaat duurzaam inkopen faciliteren

De adviesbureaus DHV en Significant zijn de online helpdesk www.helpdeskduurzaaminkopen.nl gestart. Dit initiatief komt voort uit het voornemen van de Nederlandse overheid om duurzaam te gaan inkopen. Vanaf 2010 moet het grootste deel van de inkoop en aanbesteding van producten. diensten en werken (in omvang circa 40 miljard euro) voldoen aan uitgebreide milieu- en sociale criteria. Dit loopt uiteen van kantoormeubilair en catering tot aanbesteding van groenonderhoud. openbaar vervoer en de aanleg van wegen.


Daarnaast zijn er ook steeds meer ondernemingen die vanuit eigen duurzaamheidsbeleid duurzaam gaan inkopen. Hierdoor ontstaat in toenemende mate behoefte aan kennis over duurzaam inkopen. Om zowel deze overheden als bedrijven hierin te ondersteunen zijn de adviesbureaus DHV en Significant deze online helpdesk gestart.

Kennisknooppunt
Verduurzaming van de inkoop- en aanbestedingsprocessen is niet eenvoudig. Veel overheden en bedrijven zoeken momenteel naar concrete oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Op de online helpdesk kunnen overheden en bedrijven vragen stellen of knelpunten voorleggen die vervolgens door anderen kunnen worden beantwoord. De initiatiefnemers beogen hiermee een online kennisknooppunt op te bouwen waarmee best practices en antwoorden op lastige vraagstukken snel en eenvoudig toegankelijk zijn.

“Met de online helpdesk verwacht ik dat er een handig kennisknooppunt ontstaat waar vraag en aanbod bij elkaar komen als het gaat om problemen op het gebied van hoe je duurzaam inkopen vormgeeft en in de praktijk kunt toepassen”. aldus Jan Bart Jutte van DHV.
Patrick Tazelaar van Significant: “Veel overheden en bedrijven willen wel graag duurzaam inkopen en aanbesteden. maar blijven op dit moment hangen in abstracte voornemens. De online helpdesk zal zeker bijdragen aan het concretiseren van de duurzaamheidsdoelen en vertaling ervan in de dagelijkse inkoop- en aanbestedingspraktijk. Zo wordt duurzaam inkopen echt business as usual.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.