Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
03
13
Peter Streefkerk
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Peter Streefkerk
Dossier: Global
Soort:

Opschudding over 'Fyra' onder de poeptesten

Artsen van verschillende Nederlandse ziekenhuizen twijfelen openlijk aan de kwaliteit van de Italiaanse test die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) zal gebruiken voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Critici noemen de testbuis de 'Fyra onder de poeptesten'. Het bevolkingsonderzoek wordt vanaf september ingevoerd voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Vanwege het onderzoek krijgen in totaal zo'n vier miljoen Nederlanders een plastic buisje. Daarin moeten ze een monster van hun ontlasting doen.

Voor de proefonderzoeken werkte men in Nederland jarenlang met de test OC-Sensor van de Japanse fabrikant Eiken. Omdat het in dit geval om een miljoenenbedrag ging, moest het RIVM voor de selectie van een nieuwe test Europees aanbesteden. Bij de aanbesteding werd het aspect kwaliteit voor 75% en het aspect prijs voor 25% meegewogen in de beoordeling.

'Tot nagenoeg ieders verrassing werd niet de OC-Sensor, maar de FOB Gold gekozen', meldt een van de kritische artsen, Jan Jansen, hoogleraar maag-, darm- en leverziekten in het UMC St. Radboud. 'Verrassend, omdat er in ons land geen enkele ervaring is opgedaan met deze test. Daarnaast stelde men bij onderzoek in Duitsland en Italië vast dat de OC-Sensor vrijwel altijd beter scoort dan de Magstream (een andere test, red) en vaak veel beter dan de FOB Gold.' Volgens Jan Jansen bestaat het gevaar dat de geselecteerde test veel minder gevoelig reageert dan de Japanse test die men bij het proefonderzoek gebruikte. Een consequentie zou kunnen zijn dat men vervolgens in de ziekenhuizen dure aanvullende (en mogelijke overbodige) onderzoeken zal moeten uitvoeren.

Chris Mulder, hoogleraar maag-, darm- en leverziekten, en Rien Blankenstein, klinisch chemicus, beiden werkzaam bij het VUmc delen zijn kritiek. Blankenstein wijst erop dat van de Italiaanse test FOB Gold geen validatierapporten zijn te vinden, 'een wetenschappelijke doodzonde'.

Volgens het RIVM zijn er geen significante verschillen tussen de testen. ‘De kritische artsen waren betrokken bij de studie van de test die ook in het proefonderzoek is gebruikt. De Italiaanse test voldoet aan alle kwaliteitseisen en is inderdaad goedkoper’, stelt een woordvoerder.

De kritiek die nu in de pers opduikt roept vooralsnog veel vragen op. Zijn de artsen alleen bij de test van het onderzoek betrokken of maakten zij ook deel uit van de projectgroep die de aanbesteding onder leiding van het RIVM uitvoerde? Heeft het RIVM de deelnemende artsen wel of niet goed duidelijk kunnen maken wat het verschil is tussen eisen en wensen?  Is er bij de aanbesteding een eis geformuleerd over de ervaring met de test in Nederland of een verplicht validatierapport?  Waarom heeft men de testbuizen van alle deelnemende leveranciers tijdens de aanbesteding niet onderworpen aan een en dezelfde Nederlandse test om appels met appels te kunnen vergelijken?

Vooralsnog lijken de afgewezen leveranciers het eens te zijn met de uitkomsten van de aanbesteding. Er wordt geen melding gemaakt van een gerechtelijke procedure. Daarnaast is het duidelijk dat de jarenlange positieve ervaringen met de Japanse test tijdens de aanbesteding terecht geen rol hebben gespeeld. 

Peter Streefkerk
Door Peter Streefkerk
Peter Streefkerk is mede-eigenaar van Starck Training & Development en Respect Inkoopconsultancy. Hij houdt zich bezig met interim management, advisering, projectmanagement, training en coaching op het gebied van contractmanagement en inkoop. Hij is auteur van de boeken Inkopen voor Dummies, Inkoop en een groot aantal artikelen over inkopen. Volg Peter op Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.