Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
25
06
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door ANP
Dossier: Inkoop
Soort:

Overheid gaat duurzaam boodschappen doen

Met kleine en grote maatregelen gaat het kabinet voortaan duurzaam inkopen doen. Het kabinet heeft daarvoor nu de criteria vastgesteld, waaraan sinds 2007 is gewerkt. Jaarlijks doet de overheid voor ongeveer 40 miljard euro boodschappen en dat wil ze op een meer duurzame manier doen, zo schrijft minister Jacqueline Cramer (Milieu) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2010 gaat de rijksoverheid voor 100 procent duurzaam inkopen, gemeenten voor 75 procent en de provincies en waterschappen voor 50 procent . Volgen Cramer betekent duurzaam inkopen concreet dat de overheid streeft naar minder energieverbruik, meer duurzame grondstoffen, minder afval, meer recycling en zo weinig mogelijk emissies van vervuilende stoffen. Het kan leiden tot een aanzienlijke milieuwinst: een CO2-reductie van ruim 3 Mton en een besparing van 20 procent op de totale eigen energie-inkoop, aldus de bewindsvrouw.

Cramer stelt dat ,,we dankzij de marktmacht van de overheid heel veel kunnen bereiken.'' Bovendien stimuleert het volgens haar de markt voor duurzame producten en prikkelt het bedrijven tot innovatie en duuzaamheid.

De focus van Cramer ligt op die productgroepen waar meetbare duurzaamheidswinst kan worden geboekt. De criteria hebben betrekking op gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, vervoer, apparatuur en kantoor. Zo moet het gebruik van electriciteit volledig bestaan uit groene stroom en is de kantoorapparatuur energiezuinig. Maar ook ambtenaren merken er zelf iets van. Buitenlandse dienstreizen korter dan zes uur moeten met de trein worden gemaakt en bij alle reizen moeten de vrijgekomen broeikasgassen voor 100 procent gecompenseerd worden.

Het kabinet zegt rekening te houden met de gevolgen voor de regeldruk voor bedrijfsleven en overheden. Bij de uitwerking van het beleid wordt gekeken naar de adviezen van het adviescollege Actal om de uitvoeringslasten te verminderen.


© ANP 2009

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.