Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
16
02
05
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Global
Soort:

Overheid gaat duurzame bedrijfsvoering stimuleren

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de rapportage duurzame bedrijfsvoering bij de overheid. In de rapportage wordt aangegeven dat de rijksoverheid uiterlijk in 2012 in haar energiegebruik klimaatneutraal moet zijn door haar energie duurzaam in te kopen en de toepassing van duurzame energie en energiebesparing te stimuleren. Daarnaast zal het klimaatneutraal vliegen. het gebruik van roetfilters en biologische catering worden gestimuleerd.

In de rapportage staat welke acties de ministeries hebben ondernomen om de bedrijfsvoering van de rijksoverheid duurzamer te maken. Door het goede voorbeeld te geven en als grootinkoper kan de overheid een belangrijke en concrete bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Zo wordt er door alle overheden in Nederland naar gestreefd dat in 2010 minstens de helft van de inkopen en aanbestedingen duurzaam gebeurt. Verder wordt zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd hout toegepast.

De Tweede kamer zal iedere twee jaar worden ge?nformeerd over de voortgang van de duurzame bedrijfsvoering bij de rijksoverheid.

Bron: RVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.