Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
13
02
09
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door webmaster
Dossier: Duurzaam inkopen
Soort:

Overheid koploper door duurzaam inkopen

De Nederlandse overheid reduceert 47% CO2 uitstoot op haar inkoopactiviteiten door middel van het aanschaffen van zogenaamde 'groene' producten, goederen en diensten. Dit is gebleken uit onderzoek verricht door accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) in samenwerking met Significant en Ecofys in opdracht van de Europese Commissie. Van de zeven onderzochte landen heeft Duitsland (9%) het minste CO2 reductie op haar inkoopbeleid kunnen bewerkstelligen. Tevens is gebleken dat Europese overheden door middel van duurzaam inkopen gemiddeld 1% aan kosten besparen.

In de 7 landen is bij 1.105 overheidsinstanties is aan de hand van de inkoop van 10 productgroepen gekeken hoe zij zijn omgegaan met het kopen van duurzame goederen. De vragenlijst, die in de zomer van 2008 is afgenomen, heeft betrekking op de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties in 2006/2007. Het is voor het eerst dat er op deze schaal is gekeken naar het duurzaam inkoopbeleid van overheden. Meer recente cijfers waren ten tijde van dit onderzoek nog niet voorhanden.

Het onderzoek wijst uit dat duurzaam inkopen heeft geleid tot een gemiddelde CO2 reductie op overheidsinkopen van 25% in de onderzochte landen. Gebleken is dat veel CO2 wordt bespaard door inkoop van groene stroom. Ook de CO2 reductie bij de inkoop van kleding, schoonmaak en papier relatief hoog ligt. Volgens Peter van Driel, verantwoordelijk voor de publieke sector binnen PwC, moeten de verschillende Nederlandse overheden eraan werken om dit percentage te verhogen: "Als de Nederlandse publieke sector voldoet aan de meest strenge criteria voor deze 10 productgroepen kan dit maximaal leiden tot een CO2 reductie van ongeveer 94%. Ook al zal dit voor de wereldwijde CO2 uitstoot weinig tot geen verschil uitmaken, de overheid heeft in deze een voorbeeldfunctie te vervullen richting de bedrijven."

De Nederlandse overheden hebben, gemeten naar inkoopvolume, met 27% het minste aantal groene inkopen gedaan. "Andere landen kopen weliswaar meer groene producten en diensten in dan Nederland. Echter, de impact op de CO2 reductie is in Nederland het hoogst doordat Nederlandse overheidorganisaties juist die productgroepen duurzaam inkopen waar een grote CO2 reductie te behalen is", aldus Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC en leider van het onderzoek. Gemiddeld genomen worden over de onderzochte landen elektriciteit, ICT en kantoormeubilair het meest duurzaam ingekocht

Tevens blijkt uit het rapport dat overheden door middel van duurzaam inkopen kosten kunnen besparen. Klaas van den Berg: "Aan de hand van een levenscyclus kostenanalyse is berekend dat de zeven landen gemiddeld 1% aan kosten hebben bespaard door duurzaam in te kopen. Eventuele hogere inkoopkosten als gevolg van het toepassen van milieucriteria worden gecompenseerd door lagere operationele kosten. "

Groot Brittannië is koploper met een gemiddelde kostenbesparing van 5,7%. Nederland komt uit op een kostenbesparing van slechts 0,17%. Hier worden hogere kosten bij de inkoop van duurzaam papier, kleding en elektriciteit gecompenseerd door de lagere operationele kosten van duurzame schoonmaak, gebouwen en transport. Peter van Driel: "Het is zaak voor Nederland om in de omliggende landen te kijken op welke manier zij deze kostenbesparing hebben bewerkstelligd. Zowel Nederland als de andere onderzochte landen kunnen van elkaar leren als het om CO2 reductie en kostenbesparing door middel van duurzaam inkopen gaat."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.